Naar overzicht
e

Waarom zou je onze opleiding volgen?

Het antwoord is even simpel als evident: omdat jij wilt werken met het beste van het beste.

Want jij hebt een passie hebt voor mensen.

En jij kijkt naar de gehele persoon.

En jij wilt hem of haar volledig in zijn/haar kracht zetten.

En jij wilt tegelijk krachtig en positief te werk gaan.

En jij weet dat de kerntalentenanalyse de Rolls Royce is van de persoonlijkheidsmethodes.

Geen enkele andere methode brengt iemand zo accuraat, gedetailleerd én alomvattend in kaart als de Coretalents-methode.

Types, hokjes, vakjes en gemiddelden interesseren ons niet. Dat is oppervlakkig, niet accuraat genoeg, onvolledig en zegt alleen maar iets over enkele dingen die je vandaag graag doet of goed kunt.

Over 2 jaar zit je alweer in een ander vakje of ben je plots een ander type. Daar kun je toch geen toekomst op bouwen?!

Met onze 23 kerntalenten – die iedereen klein, half of sterk bezit – zijn er 94 miljard(!) mogelijke combinaties.

Ieders Coretalents-profiel is er één uit 94 miljard, dus: volstrekt uniek! (al is dat niet uniek want iedereen is uniek 😉)

Elk kerntalent bevat zelf ook nog eens een achttal componenten die de inhoud van dat kerntalent heel precies beschrijven.

Sommige componenten vinden we zelfs in meerdere kerntalenten terug, en krijgen zo, afhankelijk van die combinaties een nog genuanceerdere betekenis.

Met de Coretalents-methode ga je voor menselijk, warm en ultrageraffineerd maatwerk.

Krachtig. Positief. No-nonsense.

Als Coretalents-analist krijg je niet alleen zichtop zowel de natuurlijke aanleg, intrinsieke motivatie, ontwikkelingspotentieel, drijfveren, normen & waarden, (latente) talenten, energiegevers en -vreters, persoonlijkheid en competenties van jouw kandidaat/coachee/medewerker/jongere… Je kunt er meteen ook effectief mee aan de slag.

- Je vertaalt de Coretalents-constellatie naar het huidige professionele en/of persoonlijke functioneren en kunt deze met elkaar verbinden om te weten waar het schoentje wringt bij problemen, of waar de groeiruimte zit.

- Je hebt zowel de taal als de handvatten om je ‘cliënten’ te begeleiden op een manier die 100% bij hem/haar past. Je weet meteen wat beklijft en waar gevoeligheden en pijnpunten liggen.

- Een kerntalentenanalyse is direct én levenslang geldig. Jouw kandidaat kan zo op eender welk kantelpunt in zijn haar/leven terug bij jou terecht (of bij een collega-analist als de hulpvraag niet tot jouw expertise behoort) want jij kunt in één oogopslag met de resultaten van de analyse aan de slag.

Na de basisopleiding

kun je jezelf blijven bijscholen in de wondere wereld van de kerntalententoepassingen via verdiepingsdagen, masterclasses, supervisies en kom je in contact met meer dan 400 gelijkgezinde professionals via Facebook, LinkedIn, feesten, …

Meer lezen over je collega's? Op voor wie en wie zijn onze Erkende Coretalents-analisten vind je meer info!

Meer lezen over de opleiding tot Erkend Coretalents-analist