e

Coretalents ondersteunt mensen en organisaties om te worden wie ze écht ‘willen en kunnen’ zijn.

Samen koppelen we je strategische HR-doelen aan efficiëntie, welzijn en duurzaamheid, zodat mens én organisatie hun volledige ontwikkelingspotentieel waarmaken.

Zo zorgen we mee voor jouw mensen: goed in hun vel, op de juiste plaats, vandaag en in de toekomst.

e

Assessment

Gebaseerd op ruim 30 ervaring helpt Coretalents jou de fundamenteel juiste keuze te maken voor een kandidaat die écht matcht met jouw vacature, jouw team en jouw organisatie.

Dit geeft meteen ook jouw Employer Branding een extra boost: 96% tevredenheid bij kandidaten (bron: Federgon).

Voor nu, morgen en over 10 jaar.

Lees meer

s

Interne loopbaanbegeleiding

Coretalents heeft als gemandateerd loopbaancentrum ruim 10 jaar (!) ervaring met meer dan 6.000 begeleidingstrajecten.

Onze diepgravende knowhow en warme expertise stellen we graag ten dienste van jouw organisatie zodat je medewerkers ook zélf actief hun volledige potentieel willen en kunnen realiseren.

Lees meer

e

Jobcrafting

Coretalents jobcrafting is het doelbewust vormgeven van functies op basis van individuele sterkten en voorkeuren.

Wij bieden een ongeëvenaard inzicht in alle kerntalenten van jouw medewerkers en snijden zo jobinhoud/taken/rollen op hun maat in lijn met de bedrijfsdoelstellingen.

Lees meer

e

Leiderschap

Coretalents toont welk leiderschap je mag verwachten van je medewerker en we bekijken dit veel ruimer dan het opklimmen van de hiërarchische ladder.

  • Is er gevaar voor het Peter-principe?
  • Hoe zit het met het groeipotentieel?
  • Welke stijl is er van nature?

Dat en nog veel meer in genuanceerde, heldere taal.

Lees meer

e

Wellbeing

Coretalents brengt energiegevers en –vreters in kaart en helpt jou om preventief en curatief een gezonde balans te vinden voor je medewerker en diens concrete werkinhoud en context.

We koppelen individuele stressfactoren aan een werkbaar implementatieplan om verzuim te voorkomen en algemeen werkgeluk en werktevredenheid te verhogen.

Lees meer

d

Learning & development

Coretalents garandeert een individuele benadering gebaseerd op karakter, potentieel en motivatie waardoor medewerkers graag actief hun eigen leerloopbaan in handen nemen.

We koppelen individuele leerdoelstellingen aan de bedrijfsstrategie in functie van retentie en productiviteits-verhoging en zo wordt je bedrijf future proof.

Lees meer

e

High Potentials

Coretalents maakt het aanwezige potentieel zichtbaar, ontwerpt samen met jou een programma dat volledig past bij jouw organisatie en zorgt dat je waardevolste medewerkers de organisatie helpen groeien terwijl ze zichzelf blijven ontwikkelen.

Lees meer

l

Successieplanning

Coretalents brengt alle belangen en nodige (toekomstige) talenten en competenties in kaart, analyseert de mogelijke opvolgers en overlegt sterktes en zwaktes, hard en soft skills, zekerheden en twijfels … voor de beste beslissing - met volledige kennis van zaken.

Lees meer

e

Teamcrafting

Coretalents inventariseert de sterktes en uitdagingen van elk teamlid, schetst de nodige taken en rollen binnen het team in functie van het beoogde doel en faciliteert de organische verdeling zodat het resultaat beduidend beter meer is dan de simpele som van de delen.

Lees meer

e

Winning Teams

Coretalents zorgt voor een meetbare verhoging van de output en productiviteit, mede dankzij een boost in het vertrouwen door een juiste allocatie van inhoudelijke taken, job tevredenheid én engagement voor het hele team.

We meten de huidige situatie, vertalen de teamdoelstellingen naar concrete taken en introduceren verbeteracties in samenspraak met alle teamleden.

Lees meer

e

Re-integratie

Coretalents zorgt voor een snellere activering, voor de ondersteuning van zowel werkgever als werknemer en voor de mindshift van arbeidsongeschiktheid naar arbeidspotentieel.

We verleggen de focus van wat iemand (tijdelijk) niet meer kan naar wat hij of zij wél kan en wilt.

Lees meer

f

Outplacement

Coretalents biedt een uniek duurzaam groeitraject aan dat goesting en richting geeft aan je afscheidnemende medewerker om een doordachte carrièrestap te zetten.

Samen bouwen we constructief verder op een krachtige (her)ontdekte groeimindset.

Lees meer

e

Inhouse Coretalents-analist(en) opleiden

HR-manager, leidinggevende of coach: jij bent bij uitstek een professional die anderen helpt evolueren en groeien.

Wil je jouw medewerkers én jouw organisatie echt leren kennen én in hun kracht zetten? Wil jij mijlen verder, breder en dieper te kijken dan de klassieke types of vakjes waarin mensen worden gestopt? Wil je hun hele Coretalents-profiel kennen, broodnodig voor future skills-ontwikkeling?

Lees meer

Coretalents-tolk opleiden

Als Coretalents tolk zorg je er voor dat al je medewerkers op hun intrinsieke sterktes worden ingezet en vertaal je de kerntalenten van je medewerkers naar een optimale verdeling van rollen en taken.

Zo zijn je mensen betrokken, werken ze met plezier én behaalt je organisatie vlot de doelstellingen.

Lees meer

e

KMO-Portefeuille

De inzet van je medewerkers en de teamwerking in je onderneming optimaliseren, veronderstelt - naast een goed inzicht in de taken, rollen, functies en organisatiecultuur - een even gedegen kennis van Aard, Potentieel én Intrinsieke Motivatie van elke medewerker.

De Coretalents-methode biedt hiervoor de ideale tools, aansluitend op ons credo ‘de juiste mensen goed in hun vel en op de juiste plaats’!

Meer lezen?