Naar overzicht
coretalents

De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U. Brussel gaf de online Coretalents-vragenlijst een test-hertest betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. *

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de kerntalentenanalyse aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ - VUB, mei 2015.

Intussen werden meer dan 400 HR-managers, coaches, psychologen en andere professionals opgeleid tot Erkend Coretalents-analist.

Zij gebruiken de Coretalents-methode met kennis van zaken in hun eigen vakgebied. Zo vind je Coretalents-experts voor vragen rond studiekeuze, loopbaanbegeleiding, promotie, HR-beleid, relatiebemiddeling, team coaching, leiderschap, hoogbegaafdheid, werving en selectie, burn- en bore-out preventie en remediëring, re-integratie, outplacement enzovoort.

*De betrouwheidsvalidatie van de Coretalents-vragenlijst werd uitgevoerd op >1700 respondenten die over een periode van >1 jaar de vragenlijst 3x invulden.