Naar overzicht
icoon
f

Kerntalenten...

Wat zijn ze en wat kun je ermee doen?

Tijdens deze online sessies vertelt grondlegger Danielle Krekels alles wat je wilt weten!

  • dinsdag 9 juli om 12u
  • dinsdag 20 augustus om 18u
  • dinsdag 17 september om 18u

Inschrijven

Kerntalenten zijn je aard + je potentieel + je intrinsieke motivatie.

Elk kerntalent bezit je sterk, half of klein. Jouw 23 kerntalenten werken allemaal op elkaar in en kunnen naargelang de situatie en context positief, neutraal of negatief uitpakken.

Al jouw kerntalenten samen geven een zeer nauwkeurig en compleet zicht op wat JIJ WILT, wat JIJ ZULT KUNNEN en wat bij JOUW KARAKTER past. Ze geven je een perfect zicht op je fundamentele aanleg en leggen jouw ‘goesting’ bloot om bepaalde zaken te willen kunnen.

Zonder types, vakjes of hokjes. Zonder vergelijking met gemiddelden.

Gewoon: exact en volledig wie jij bent. Zo weet je heel precies wat jou energie geeft en zal geven. Wat je energie kost en zal kosten. Wat je blij maakt of juist verdrietig maakt.

Kortom: het antwoord op de vraag ‘wie ben ik’

Deze drie aspecten van jouw Coretalents-profiel neem je levenslang mee:

- Je karakter als de aard van het beestje, wat jou tot die ene unieke persoon maakt. Het is gebaseerd op je DNA, je vroege (hersen)ontwikkeling en op wat in je eerste levensjaren in je brein is gegrift (‘zijnsluik’).

- Je talenten als die zaken waar je aanleg voor hebt om heel goed te kunnen àls je er de juiste oefening en/of opleiding voor krijgt (‘zullen kunnen-luik’).

- Je motivatie als wat je uit jezelf graag wilt doen, je ‘goesting’ om dingen aan te pakken (willen-luik).

Kerntalenten leggen bloot wie jij deep down bent én kunt én wilt worden

We halen jouw kerntalenten uit je favoriete spel, kinderactiviteiten, interesses, sport en speelgoed van toen je ongeveer vier jaar was tot net voor het begin van je puberteit. (Want dan experimenteerde je wellicht, of zette je je af tegen je ouders of andere autoriteiten, of deed je misschien dingen die niet helemaal bij jou pasten onder invloed van je ontluikende geslachtshormonen).

Jouw kerntalenten zijn die eigenschappen waarmee jij jouw realistische dromen in vervulling kunt doen gaan.

Je 23 kerntalenten en alles wat er op je pad komt, werken op elkaar in en maken je uniek.

Er zijn 23 kerntalenten en elk ervan bezit je sterk, half of klein. Ja, ook jij hebt ze allemaal. Samen drukken maken ze jouw Coretalents-profiel als één uit 94 miljard. Wij stoppen jou dus niet in een hokje of vakje en maken van jou geen type. Jij bent een volstrekt uniek persoon.

Dit kostbaar zelfinzicht geeft je een levenslange basis om écht te willen en kunnen worden wie jij bent!

Je Coretalents-profiel staat je toe realistisch te dromen, want ook jouw potentieel staat erin.

Jouw sterke kerntalenten zijn je levenslange bron van positieve krachten waaruit je kunt putten. Jouw kleine kerntalenten - en de combinaties van al jouw kerntalenten samen - geven daarom zowel je mogelijkheden als je grenzen aan.

Alles wat er in je leven gebeurt geeft je verdere leven en ontwikkeling vorm. Je bouwt dus verder op die diepste kern alle bovenliggende lagen op. Wat in jouw kern zit is haast niet meer af te leren (belangrijke vraag: wil JIJ dat zelf, of komt die eis van iemand anders?) en is daarom een stevig fundament om constructief mee aan de slag te gaan. Met volle goesting.

Succes of mislukking(en)

Als je tegen je eigen essenties ingaat, ken je meteen de oorzaak van potentiële mislukkingen. Daarom noemen we jouw complete Coretalents-constellatie de blauwdruk van je persoonlijkheid: ze toont jou als die ene unieke persoon met die ene speciale combinatie van eigenschappen.

Kerntalenten tonen jouw genetische aanleg - de dingen die al in je DNA zitten - of je aard (nature) EN de dingen die je al op zeer jonge leeftijd (nul tot vier jaar) hebt geleerd en meegekregen (nurture).

Kerntalenten liggen onder de laag van klassieke talenten, competenties of vaardigheden

Als we spreken over een talenknobbel, wiskunde-, voetbal-, tennis-, teken- of muziektalent enzovoort, hebben we het over wat je blijkbaar al heel goed kunt in vergelijking met anderen van jouw leeftijd of achtergrond, of over wat je heel goed zou kúnnen doen.

Helaas zegt dit nog niets over hoe graag je die talenten wilt ontwikkelen, en ook niet of ze passen bij de rest van je karakter …

Kerntalenten zeggen hoe je als gehele mens in elkaar zit, hoe graag je jouw talenten wilt ontwikkelen en welke vaardigheden je graag en op welke manier wilt verwerven.

Wist je dat zo'n 80% van je talenten al vastligt bij je geboorte?

We maken wel ons hele leven lang nieuwe verbindingen (en verliezen er ook onder het motto: use it or lose it) en je kunt intensief trainen om ‘snelwegen’ tussen hersencellen aan te leggen waardoor iets je alsmaar gemakkelijker afgaat. Je kent wellicht Malcolm Gladwell die zei dat je 10.000 uren moet oefenen om te kunnen excelleren (het zou er nog maar aan mankeren dat je iets na 6 jaar fulltime werken nog altijd niet goed kunt!). De juiste denkpiste is echter: waarom zou je die kostbare uren stoppen in iets waar je noch de aard voor bezit, noch het potentieel voor in huis hebt, noch zin in hebt?

Hoe sterker een kerntalent, hoe groter jouw goesting om er iets mee te doen, hoe kleiner hoe meer moeite het je kost

Motivatie kan inderdaad ook extern of indirect bestaan. ‘Ik wil dit diploma halen om mijn ouders plezier te doen’ kan een sterke drijfveer zijn. Ze komt dan alleen niet uit jezelf en als het haaks staat op wie jij bent, dan kost het je extra veel moeite om dit tot een goed einde te brengen.

Iets doen waarvoor je niet ‘in de wieg bent gelegd’ brengt jou geen vreugde, geen positieve energie, geen ‘flow’…

Elk kerntalent bestaat uit verschillende componenten

Componenten zijn onderdelen van kerntalenten en kunnen klassieke talenten zijn, of competenties, vaardigheden, eigenschappen, karaktertrekken of kernkwaliteiten.

Sommige componenten komen in verschillende kerntalenten terug. ‘Oog voor detail’ bijvoorbeeld staat bij vier verschillende kerntalenten. Als je op die vier kerntalenten een hoge waarde hebt, weten we dat je een perfectionist bent. Van nature - niet uit faalangst of onzekerheid.

Zie ook:

Wat betekenen kerntalenten eigenlijk?

Ik wil mijn kerntalenten ontdekken!

Ik wil kerntalenten leren ontdekken en mensen helpen als Coretalents-analist!