Naar overzicht
e

Wat zijn de voordelen van de Coretalents-methode in een loopbaanbegeleiding?

- Een persoonlijke, individuele aanpak.

- Een betrouwbare en complete, genuanceerde basis van wie jij bent, wilt zijn en kunt worden.

- Een toegewijde, warmhartige en bekwame loopbaanbegeleider.

- Een traject waar jij levenslang de vruchten van plukt.

- Een concreet resultaat waar jij je volgende stappen mee kunt zetten.

De Coretalents loopbaanbegeleiding onderscheidt zich door de basis waarop we met jou aan de slag gaan

Onze sterk gewaardeerde kerntalentenontdekking is het fundament van de Coretalents-loopbaanbegeleiding.

Daar waar klassieke persoonlijkheidsmethodes op zoek gaan naar welbepaalde deelaspecten van jou, om dan voor die enkele punten een match te zoeken - en niet meenemen dat jij een geheel en ondeelbaar mens bent - levert de kerntalentenontdekking een genuanceerd, compleet en objectief beeld van jouw aard, jouw potentieel én jouw intrinsieke motivatie!

Onze Coretalents-methode schildert dus meteen een volledig plaatje van jou en van wat je allemaal in je hebt: wat je ogen doet blinken en wat niet, waarheen je zou kunnen gaan, enzovoort. En de resultaten ervan neem je daarenboven levenslang mee op je pad. Een mens verandert uiteraard in de loop der jaren, jazeker: qua gedrag, inzichten en ideeën, maar niet bijvoorbeeld van kleur van ogen, en dat is precies het niveau waarop de Coretalents-methode zich richt.

De stelling dat mensen inwisselbare vervangstukken zijn die je mits het oplepelen van opleidingen en coaching sessies (de zo geroemde competentie-ontwikkeling) overal inzetbaar kan maken, wordt door de praktijk telkenmale opnieuw ontkracht. Een mens is géén programmeerbare robot, hoe graag sommigen ons dat ook willen doen geloven!

Verschil kerntalenten en talenten

‘Talenten’ in de klassieke betekenis handelen over de aanleg of begaafdheid om je een bepaalde vaardigheid, kennis, kunde of competentie eigen te maken - en om erin te kunnen excelleren op een zodanig niveau dat het boven dat van anderen uitsteekt. Voorbeelden zijn talent voor talen, voetbal, tennis, wiskunde, poëzie, muziek maken, acteren enzovoort.

Ook wordt ‘talent’ vaak als een zelfstandig naamwoord gebruikt. ‘Dit is een groot talent’ wordt gehanteerd als men wil zeggen dat iemand veel in zijn mars heeft, in één welbepaald vlak of in verschillende gebieden tegelijk, en dat dan zeker in vergelijking met zijn peers.

‘Kerntalenten’ daarentegen gaan over de onderliggende Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie die je nodig hebt om die klassieke talent(en) of je talent-zijn te ontwikkelen.

Het geheel aan kerntalenten weerspiegelt de ‘blauwdruk’ van iemands persoonlijkheid: het maximaal oprekbare kader waarbinnen een persoon zowel kàn (qua potentie en passend bij zijn karakter) én wil (goesting van binnenuit) ontwikkelen. Het bevat meteen een zicht op al je relatieve sterktes en relatieve zwaktes, inclusief je ‘natuur’ (zijn), je al dan niet ontwikkeld potentieel (zou kunnen) en je intrinsieke motivatie (willen) om effectief competenties, kennis, kunde en vaardigheden te verwerven.

Het doel van de Coretalents-methode in te zetten in onze Coretalents-loopbaanbegeleiding is dat mensen hun kerntalenten leren kennen, benoemen en...

... er vol zelfvertrouwen mee aan de slag kunnen gaan!

Energie stoppen in het uitbouwen van sterktes levert immers beduidend meer resultaat en levensvreugde op, dan het bijspijkeren van zwaktes.

De Coretalents-methode verschilt dus wezenlijk van andere systemen om de persoonlijkheid te bepalen.

Hoe correcter het inzicht dat je krijgt van jezelf, hoe beter je keuzes kunt afwegen en maken met betrekking tot jouw ideeën, aanleg, toekomstige mogelijkheden, psychisch evenwicht en ontwikkeling van je groeipotentieel.

Werkbaar werk

Jouw sterke kerntalenten inzetten genereert arbeidsvreugde, terwijl het gebruik moeten maken van kleine kerntalenten energie verslindt en weinig werkplezier oplevert. De Coretalents-methode geeft dus bij uitstek weer wat ‘werkbaar werk’ voor elk individu precies betekent.

Onze Coretalents-loopbaanbegeleiders zetten deze wetenschappelijk gevalideerde methode in naast talrijke andere concrete oefeningen en fijne werkvormen, die jou positief stimuleren tot het in handen nemen van je eigen carrière.

Naast karakter en intrinsieke motivatie geeft de kerntalentenontdekking gelukkig ook weer wat jij nog allemaal aan potentieel in jou hebt. We kijken dus niet alleen naar wat ‘nu is’ maar ook naar wat ‘kan zijn’ mits opleiding en of oefening. Dit zet jou duurzaam en positief in je kracht. Een een boost aan zelfvertrouwen kan iedereen wel eens gebruiken, toch?

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de kerntalentenanalyse aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten

De oefeningen en toepassingen die onze loopbaanbegeleiders jou, gematcht op jouw unieke profiel meegeven, pak je daardoor met plezier aan. Zo word jij met plezier trekker van je eigen loopbaan, gestoeld op jouw sterktes en energiegevers en groei jij gestaag maar zeker, met plezier en (toegepaste) kennis naar jouw toekomstige rol.

Tenslotte neem jij de resultaten, je kerntalentenverslag en de toepassingen levenslang mee. Dit is ontzettend belangrijk aangezien jij er zo ook later in je carrière naar kunt teruggrijpen en met de nodige zelfkennis en zelfvertrouwen, duurzaam positieve keuzes kunt maken.

Onze visie op loopbaanbegeleiding is gebaseerd is op de visie, missie en waarden van Coretalents en stelt JOU centraal, niet onze organisatie!

We willen iedereen de kans geven zichzelf te kennen door de bouwstenen van zijn of haar persoonlijkheid in kaart te brengen, zonder jarenlange zoektocht. Zo kunnen mensen een leven lang duurzame keuzes maken en krijgen ze goesting zichzelf op een positieve manier waar te maken.We doen dit door eenmalig de kerntalenten in kaart te brengen, die én karakter én aanleg én motivatie blootleggen.

Als gemandateerd Loopbaancentrum zet Coretalents bewust en doelgericht in op een professionele, genuanceerde en grondige aanpak, die jou concreet op weg zet om je eigen loopbaan met plezier, kennis en kunde in eigen handen te nemen.

Omdat één van de stappen van het loopbaantraject een professionele kerntalentenanalyse door een opgeleid en gediplomeerd Erkend Coretalents-expert behelst, krijg je meteen zin om jezelf op een positieve manier professioneel verder waar te maken.

Wij verhogen jouw levenslange duurzame en positieve inzetbaarheid met je eigen volle goesting!

Iets voor jou?

Coretalents is er voor alle werkenden die bewust inzicht in hun carrière willen en aan de slag willen gaan met een correct en compleet zicht op al hun capaciteiten, motivatie, karakter, talenten, drijfveren en energiegevers en -vreters, zodat ze in staat zijn om zelfs na de loopbaanbegeleiding hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Onze werking wordt bovendien verrijkt door een lerend netwerk van +70 Coretalents-loopbaanbegeleiders die op regelmatige basis respectvol en evenwichtig kennis, kunde en ervaring uitwisselen en zo continu zelf ook bijleren.

Coretalents werkt tenslotte uitsluitend op maat van de individuele klant.

Wij geloven niet in groepsbegeleiding omdat elke persoon en elke carrière anders is. Een one size fits all aanpak is voor ons ondenkbaar.

Filter op de dienst 'Coretalents VDAB cheque' en vind hier jouw Coretalents-loopbaanbegeleider!

Bestel jouw loopbaancheque

v