Naar overzicht
logo

Een kerntalentenanalyse is een tweegesprek waarbij een Erkend Coretalents-analist jouw karakter (persoonlijkheid of ‘zijn’), én je talenten (potentieel of ‘zullen kunnen mits opleiding en/of oefening’), én je motivatie (goesting, of ‘willen, zomaar uit jezelf’) in kaart brengt op een heel gedetailleerd en genuanceerd niveau.

Een heel precies en compleet zicht op wie je BENT én KUNT WORDEN én WILT. Ook wat jou drijft, wat je waarden zijn en wat je energie geeft of kost, wordt glashelder.

Je ontvangt een nauwkeurige, complete en gedetailleerde omschrijving als antwoord op de vraag ‘”wie ben ik?’ Neen, niet als een type, of geperst in een hokje of vakje waar je maar voor een stukje, of juist heel oppervlakkig en vaag in past. En niet gebaseerd op wat je nu graag doet of goed kunt, want dat zegt helemaal niets over alles wat je nog nooit hebt gedaan ...

Hoe verloopt een kerntalentenanalyse?

Je contacteert volledig vrijblijvend een Erkend Coretalents-analist. Je kunt haar of hem kiezen op basis van jouw specifieke situatie en achtergrond: studiekeuze, loopbaanbegeleiding, talent in jouw organisatie, stress en burn-/bore-out preventie en remediëring, re-integratie, een duurzaam groeitraject, hoogbegaafdheid, outplacement, HSP enzovoort. Deze expert maakt met jou concrete afspraken over timing, tarief, wensen, beoogde resultaten enzovoort.

Dan start het avontuur dat je leven zal veranderen:

  1. Je krijgt de link naar onze online Coretalents-vragenlijst toegestuurd, die je thuis rustig en alleen invult (er zijn geen vragen waarbij je moet kiezen tussen de pest en de cholera, en je hoeft zelf niet aan te geven of je iets goed kunt of zo - het is een leúke vragenlijst)
  2. Je overloopt met jouw Coretalents-analist de online vragenlijst. Dit is de eerste 'check'. Begrijpen wij heel goed ‘wat’ en ‘hoe’ (graag) jij (met) iets speelde? Want dáárin liggen al jouw kerntalenten verscholen
  3. Jouw Coretalents-analist legt in een tweede fase al jouw kerntalenten en hun onderdelen (componenten), samen horende groepjes (clusters) en combinaties uit met wat ze voor jou, nu en in de toekomst, betekenen. Dit noemen wij de 'feedback' fase en die geldt als een tweede ‘check’
  4. Optioneel volgt er dan nog een gestructureerd diepte-interview, waarin we samen kijken welke kerntalenten je al ontwikkelde, welke nog latent bleven of je zelfs nog niet ontdekt had, welke kennis en vaardigheden je al verwierf en waar er nog ontwikkelingspotentieel voor jou ligt. Dit is niet echt een derde ‘check’, maar geeft wel ‘vlees en bloed’ aan jouw Coretalents-profiel en we willen er zeker van zijn dat alles klopt
  5. Afhankelijk van de gemaakte afspraken krijg je jouw kerntalenten-verslag en/of worden er opvolggesprekken ingepland om je beginvraag verder aan te pakken.

Je kunt heel je leven lang beroep doen op dit verslag. En dat je kunt er NU al keuzes mee maken waar je over 25 jaar nog gelukkig bent!

Kerntalentenanalyses voor organisaties

Kerntalentenanalyse voor studiekeuze

Vind hier jouw Coretalents-analist