Naar overzicht
s

Onze Masterclasses zijn eendaagse (heel soms twee) cursusmodules die rond één specifieke toepassing worden uitgewerkt, waarbij natuurlijk een stevige link met alle kerntalenten wordt gelegd.

Een Masterclass omvat een (kort) theoretische én (vooral) sterk praktische uitdieping aan de hand van concrete, altijd anonieme cases.

Onze deelnemers kunnen een Masterster verdienen indien ze een masterproef over het geleerde maken en hier minstens 70% op behalen. Het bijwonen van Masterclasses en de behaalde Mastersterren vind je terug in de voorstelling van elke analist op onze website. Zo zie je meteen in welke domeinen of toepassingen deze analist nog extra kerntalentenexpertise heeft opgebouwd.

De Masterclasses worden gegeven door zeer ervaren Coretalents-analisten die tevens expert zijn in dit specifieke domein.

Jaarlijks worden een tiental Masterclasses voorgesteld, waaruit onze Coretalents-analisten zelf kiezen welke ervan Coretalents het daaropvolgende jaar voor hen organiseert.

Masterclasses 2023

Ikigai - Ellen Dierckx

Vrijdag 17 februari 2023 – Utrecht

Op de wereld zijn er 5 ‘blue zones’, plaatsen waar mensen opvallend gelukkig en gezond oud worden. Ze leven en werken op een uitzonderlijk gelukkige en harmonieuze manier. Wetenschappers gingen op zoek naar de elementen die leiden naar dit lang en gelukkig leven. De Ikigai methode is een coachingmethode die je gidst om deze inzichten toe te passen op je eigen (professionele) leven.
De methode is opgebouwd in drie stappen: You love it, You’re good at it & Reality check. Wat het extra interessant maakt, is dat er in stap 1 veel parallellen zijn met de kerntalenten. Maar deze methode legt er twee lagen bovenop. Op die manier kan je met je kandidaat verdiepen en verbreden. Voor alle deelnemers van de masterclass voorzien we ook een unieke Ikigai-kaartenset.

Ellen Dierckx voorstellen in een paar woordjes is schier onmogelijk: actrice, interviewer, dramadocent, trainer, KTN-analist sinds 2013, lid van onze Adviesraad en al vele jaren de presentatrice die onze 'Dagen van de Analist' steeds weer in de juiste plooi legt. En natuurlijk is Ellen een Senior Coretalents-analist en examinator/coach die meer dan 200 analyses op haar conto heeft.

Re-integratie: de basis - Birgit Govaerts

Donderdag 30 maart 2023 – Antwerpen

In deze masterclass leer je welke kerntalenten een re-integratie beïnvloeden en hoe je daarmee omgaat. Je zal beter aanvoelen wanneer je coachee klaar is voor het opstarten van een re-integratie traject, en je krijgt een zicht op de uitdagingen, mogelijke risicofactoren, hulpbronnen en beperkingen waarmee je rekening moet houden van bij de start tot het eindgesprek.
Deze masterclass vormt de eerste dag in de vijfdaagse opleiding tot Coretalents re-integratie expert; je kan hem ook apart volgen als eerste kennismaking met re-integratie trajecten.

Birgit Govaerts heeft ruim 20 jaar ervaring in de bedrijfswereld, zowel in commerciële, leidinggevende als dienstverlenende functies. Tijdens haar job als verantwoordelijke en trainer ‘Veerkracht en wendbaarheid’ binnen een grote Belgische Bank, leerde ze alle gevoeligheden rond dit topic, aan zowel werknemers- als werkgeverskant. Birgit werkt sinds een aantal jaren fulltime vanuit haar eigen praktijk als trainer en coach, gespecialiseerd in de begeleiding van cliënten met stress en/of BBO-klachten. Daaruit vloeien vaak loopbaan- en re-integratiebegeleidingen voort. Tenslotte werkt ze op dagelijkse basis met organisaties samen voor het opstellen en begeleiden van zowel preventie- als re-integratietrajecten. Een echte expert, dus!

Denken in mogelijkheden via jouw kerntalenten - Sofie Noiron

Woensdag 3 mei 2023 - Antwerpen

In deze interactieve MC bekijken we aan de hand van cases wat de impact is van bepaalde gebeurtenissen en hoe we met de kerntalenten het verschil kunnen maken. Essentieel hierbij is dat we vertrekken vanuit mogelijkheden i.p.v. beperkingen!
Helaas loopt niet iedereen een vlekkeloos parcours in z’n leven. Zowel op persoonlijk of professioneel vlak als met betrekking tot je gezondheid, komen er al eens beren op de weg of kom je ze effectief tegen door ziekte, burn-/bore-out of trauma … waardoor je jezelf moet heruitvinden.

Sofie is informaticus van opleiding. Structuur en analyse zit haar in het bloed. Sinds 2009, na ernstige ziekte, leeft Sofie met een fysieke beperking. Ondanks tegenadvies van artsen en mutualiteiten (want die zagen wat ze volgens hen allemaal niet meer zou kunnen), ging ze een jaar later al terug aan de slag. Meer dan 100 analyses later geeft Sofie ons een terugblik op hoe onze methode haar heeft geholpen om te staan waar ze nu staat, en deelt ze haar inzichten over hoe wij er ons voordeel mee kunnen doen bij onze (toekomstige) klanten.

Activerende coaching – Sylvia Van Loo

Vrijdag 15 september 2023 – Antwerpen

Vandaag de dag bestaat er een breed spectrum aan coaching-methodes, elk met hun eigen waarde. In deze MC bekijken we aspecten uit diverse coaching-technieken die oplossingsgericht werken, gefocust zijn op het versterken van de APIM van mensen én in de lijn liggen van de Coretalents-filosofie.
Naast een theoretische onderbouw van de verschillende technieken, gaan we aan de slag met kerntalentenprofielen van cliënten (zoeken naar weerstanden, copingmechanismen, exploreren kerntalenten…) én nemen we ook jouw sterktes en valkuilen als (oplossingsgerichte) coach onder de loep. Je krijgt ook concrete tools mee om (meer) oplossingsgericht aan de slag te gaan tijdens jouw coachingsessies.

Sylvia gaf gedurende 20 jaar met hart & ziel les aan jongeren. In 2015 waagde ze vanuit haar passie en brede interesse de sprong naar de zelfstandige praktijk UIT-ZICHT in Brugge. Ze biedt individuele coaching voor jongeren en jongvolwassenen en loopbaancoaching aan. Sylvia's expertise ligt in hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, faalangst en het onderwijsveld. Sylvia is een Senior Coretalents-analist met meer dan 150 analyses achter de kiezen.

KTN & Competenties in teams – Dirk & Danielle

Vrijdag 20 oktober – Antwerpen

In teams zijn competenties belangrijk om de gestelde doelen te halen. In deze MC vertrekken we vanuit de eisen van de organisatie aan haar team: wat moet dat team allemaal realiseren?

Inhoudelijk leer je hoe een team-DNA op te stellen aan de hand van de KTNA's van elk teamlid én we oefenen de vertaling ervan naar de gewenste groeps- en kerncompetenties. Tenslotte bekijken we ook het omgekeerde: wat zijn de gewenste competenties van een team en hoe vertalen we die naar de aanwezige KTN van de leden? Centraal staat dus hoe je in de praktijk de nodige (kern)competenties voor het bereiken van een doel in kaart brengt en die matcht met de KTN-profielen van de groepsleden.
Als toemaatje bekijken we ook hoe en welke conflicten je kan voorzien aan de hand van de aanwezige KTN binnen het team - met tips en tricks om ze te voorkomen of op te lossen. Deze MC geeft je handvatten en tools voor hoe je dit alles concreet opneemt, zodat je dit de volgende dag al fijn zelf kan toepassen.

KTN & functiematrix – Frans Corten

Vrijdag 24 november 2023 – Utrecht

De functiematrix is een instrument om een mogelijke functie (of de huidige functie in het bedrijf) te checken aan de hand van de kerntalentenconstellatie en verbeteringsopties te destilleren. Je neemt alleen de sterke en kleine kerntalenten en kijkt per kerntalent in hoeverre die erin zitten en wat je daar aan zou kunnen doen (automatiseren, uitbesteden, hobby van maken etc.). De halve hoeven niet. De klant kan hiermee levenslang zelf aan de slag en ideeën voor de toekomst beoordelen.

Frans Corten is van oorsprong bioloog en filosoof. Frans herkende zijn intuïtief ontwikkelde wijze om mensen te begeleiden later in de biografiekunde en de psychosynthese. Het begeleiden bij zingeving is een belangrijk onderdeel van zijn werk, en ook van zijn vorming en scholing. Frans volgde de opleiding tot Coretalents-analist in 2012, werd in 2013 onze eerste Nederlandse trainer en stond mee aan de wieg van de opleiding van talrijke Nederlandse Coretalents-analisten. Hij is een zeer ervaren Senior analist met meer dan 500 analyses op z'n palmares.

Een greep uit de voorbije Masterclasses:

 • Bore Out - Frouke Vermeulen
 • Coachen naar beweging - Karolien Meersman & Sandra Mannaerts
 • Competenties - Danielle Krekels
 • Competenties - Individueel - Danielle Krekels & Dirk Sterkendries
 • Competenties - Teams - Danielle Krekels & Dirk Sterkendries
 • Executieve functies - Ilse Voeten
 • Gaming - Ilse Hendrickx
 • Hoogbegaafde jongeren - Nicol Heijmans
 • Hoogbegaafdheid - Rianne van de Ven
 • Individuele Coaching - Ingrid Everaerts
 • Kerncompetenties - Danielle Krekels
 • Kernkwadranten van Ofman - Danielle Krekels
 • Leiderschap - Danielle Krekels & Dirk Sterkendries
 • Levensparadoxen - Frans Corten
 • Ondernemerschap en jouw kerntalenten-authenticiteit - Jacco Stolker
 • Onze jongeren zijn niet van gisteren - Goele Luyts
 • Perfectionisme - Cathérine Liekens
 • Recrutering, Search & Selection - Danielle Krekels
 • Relaties - William & Elma Lievers
 • Return on Investment - Danielle Krekels
 • Stress in eigen regie - Heinrike Bergmans
 • Stress, Burn- & Bore Out - Danielle Krekels
 • Studiekeuze - Ilse Hendrickx, vanaf 2022 Goele Luyts en Ilse Voeten
 • Studiemethodebegeleiding - Ilse Hendrickx
 • Team Coaching - Ingrid Everaerts
 • Uitwassen kerntalenten - Danielle Krekels
 • Waarden - Sonia Van Mileghem
 • Zelfvertrouwen - Ellen Dierckx

Het verschil van een masterclass met een Verdiepingsdagis dat Verdiepingsdagen over de Coretalents-methode zelf gaan: we herijken daar de kennis van de inhoud rond de kerntalenten en hun oorsprong (rationales en leukertjes) en delen nieuwe inzichten zoals nieuwe (complexe) combinaties of populaire nieuwe kinderspelletjes/bezigheden.

Meer lezen over Verdiepingsdagen

Ga terug naar de pagina 'Wat na de opleiding tot Erkend Coretalents-analist?'