Naar overzicht
e

Mensgericht en duurzaam

Een hightech ingenieursbedrijf dat medewerkers, klanten en partners centraal zet? Check.

Duurzaamheid? Check.

Geen woorden maar daden.

Absolem is een in 2010 opgericht hightech ingenieursbedrijf gespecialiseerd in het concipiëren en bouwen van speciale machines via innovatieve engineering. Hun activiteiten omvatten project sourcing, consultancy en in-house engineering. Absolem beschouwt technologie als enabler : de grondslag voor duurzame ontwikkeling. Er werken nu meer dan 80 medewerkers in twee vestigingen, Mechelen en Turnhout.

Hier vind je het boeiende verhaal van Ank De Wilde, HR-directeur en mede-eigenaar van Absolem

“We kiezen bewust voor een bedrijfscultuur die mensen koestert. Als we een bedrijf tot zijn essentie terugbrengen is het immers niks meer dan een groep getalenteerde en bekwame individuen die samenwerken om waarde te creëren. Daarom zetten wij mensen centraal in alles wat we doen. Niet enkel tijdens het aanwervingsproces, maar ook in de dagelijkse realiteit op de werkvloer.

We hechten veel belang aan hard én soft skills maar we verwachten niet dat iemand alles al onder de knie heeft wanneer die bij ons begint.

‘Je bent meer dan wat je doet, je mag zijn wie je bent.’

Dit uitgangspunt creëert betekenis in een job, het vormt de basis voor persoonlijke ontwikkeling en is een hoeksteen van onze mensgerichte aanpak. We analyseren niet louter vaktechnische competenties, maar ook kerntalenten. Zo helpen we onze medewerkers groeien in de richting die ze boeiend vinden, in plaats van ze te trainen om uitsluitend te voldoen aan de behoeften of KPI's van ons bedrijf.

Waarom? Omdat we daar allemaal beter én gelukkiger van worden.

Wat vinden wij belangrijk?

We zetten onze mensen centraal: wat heb jij nodig? Wat geeft je energie? In welke richting wil je groeien?

Zowel op persoonlijk vlak als professioneel: wij willen jouw carrière in de juiste richting verder helpen uitbouwen, op basis van jouw competenties en behoeftes.

Hierop krijgen we een perfect zicht dankzij een kerntalentenanalyse, en daarvoor hebben we meerdere erkende Coretalents-analisten in huis.

Onze HR-visie is zowel waarde- als mens gedreven

Enerzijds hebben we uiteraard zakelijke ambities die draaien rond uitblinken in technologie en toegevoegde economische waarde.

Anderzijds hanteren we een lange termijn HR-aanpak waarin de medewerker een centrale rol speelt - en we willen aantonen dat deze twee doelen niet diametraal tegenover elkaar staan. Ze zijn zelfs zeer compatibel en wederzijds versterkend! Het uitbouwen van een mensgerichte en waarden gedreven ingenieursgroep hoeft economische groei niet in de weg te staan, het is net de kern van duurzame waarde creatie.

Van bij het begin waren onze mensen het belangrijkste. De focus op mensen en op de lange termijn zijn echt wel kernwaarden van Absolem.

Laat me dat illustreren vanuit ons rekruteringsproces. Wij werven mensen aan om wie ze zijn. Vanuit wie zij zijn als mens, zoeken we of er een match is met hoe wij zijn als ingenieursbedrijf en met onze typische activiteit. Dat is de basis om op lange termijn samen te werken. We willen de mens leren kennen als persoon, niet als individu met een cv en competenties.

Deze aanpak vertaalt zich in het zeer lage verloopcijfer van amper drie procent.

Duurzame en persoonlijke groei zijn belangrijk, zowel voor het management als voor onze medewerkers. In de cultuur van ons groeibedrijf staat zelfsturing centraal. Wij nemen veel acties rond persoonlijke zingeving, dus vertrekkende van de authentieke ‘zelf’ van iedereen.

Maar net zo goed moeten we samenwerken met anderen op een betekenisvolle manier. Dat is geen toeval. En het leiderschap wordt belangrijker. Te beginnen bij persoonlijk leiderschap over wat je verwacht van je leven, je carrière, welke stappen je zal moeten zetten, hoe je moet bijsturen…

In teams met veel zelfsturing gaat het persoonlijke leiderschap ook over welke verantwoordelijkheid je neemt voor de organisatie.

Persoonlijke ontwikkeling is dus erg belangrijk en dat werkt zelfs preventief om crisissen zoals een burn-out te voorkomen.

Zingeving en motivatie komen ook nog na de rekrutering aan bod

Wij noemen het ‘talent reviews’. Hier focussen we op hoe iemand zich voelt in zijn job, in zijn relatie met ons, en hoe hij of zij zich wil ontwikkelen en groeien. Specifiek voor de talenten baseren we ons wederom op de Coretalents-methode omdat die uitgaat van energiegevers en energievreters. Ik ben daarom ook Coretalents-analist.

Zelfs al zijn we begaafd en leren we makkelijk, medewerkers leren daarom nog niet altijd de dingen die hen het meeste energie geven. Dus dat wil je bewaken. We worden al eens gestuurd door onze carrière, maar dat verhoogt het risico op burn-out.

Als medewerkers weggaan bij een werkgever speelt dikwijls het persoonlijke. Je ziet ze daarna vaak ergens anders dezelfde job doen.

Toch is onze inspanning niet primair bedoeld om medewerkers te vinden of te houden. We doen het vanuit een persoonlijke wens om een bedrijf te creëren met een positieve impact op de maatschappij.

We willen daarbij medewerkers het gevoel geven dat ze bij ons kunnen zijn wie ze willen zijn. Om bij ons te doen waarin ze goesting hebben. Wat ze zinvol vinden.

Duurzame groei

Als mensen vertrekken, gedemotiveerd raken of niet langer voor het team spelen, zullen zelfs de beste technologieën of processen je bedrijf niet redden. Duurzame groei kan alleen als mensen zich verbonden voelen met je bedrijf, zich thuis voelen in je cultuur en een doel hebben waarin ze geloven.

Als bedrijfsleider van Absolem is de Coretalents-methode voor mij altijd een betekenisvolle, actiegerichte steun gebleken om integratie en leven vanuit ons volle mens-zijn te ondersteunen en te stimuleren in een professionele context. Met je Coretalents-analyse kan je het stuur van je eigen leven zelf mee in handen nemen. Het is een mooi startpunt om te onderzoeken wie je medewerkers zijn, wat hun motiveert, drijft en energie geeft.

Wij gebruiken de Coretalents-methode dus vanaf de rekrutering van kandidaten over de evaluatiegesprekken tot de samenstelling van teams.”

Wat wij kunnen doen voor jouw organisatie ontdek je

hier

Meer lezen over dit mooie bedrijf? Bezoek de website:

www.absolem.be