Blog: zijn managers ondernemers?

De beroemde Franse schrijver Albert Camus zei: ‘Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde’. Ik pleit er daarom met plezier voor om dingen juist te benoemen, zodat ik een steentje kan bijdragen aan het geluk in dit aardse tranendal.

Het antwoord op de vraag in de titel is simpel: neen.

Omdat management en ondernemerschap wezenlijk verschillende dingen zijn

Meer zelfs: directeurs, managers, zakenlui, strategen, intrapreneurs, leiders en ondernemers of entrepreneurs zijn allemaal verschillende termen!

De verschillen erin vinden we vrij gemakkelijk terug als we teruggaan naar hun strikte betekenis. Ze situeren zich onder meer in het al dan niet persoonlijk risico nemen, de lange of middellange termijnvisie en het organisatorische aspect.

Het nut om dit onderscheid te kennen, zit hem in het spreken van dezelfde taal waardoor de verwachtingen worden gealigneerd. En wist je dat het verschil tussen hoop en verwachting frustratie is?

1. Een ‘directeur’ is strikt genomen diegene die de richting bepaalt.

2. Een ‘strateeg’ is iemand die het doel op lange termijn bepaalt én de middelen bepaalt om dat doel te bereiken, want dat is wat strategie in oorspronkelijke strikte zin betekent. (Een ‘visionair strateeg’ is dan iemand die bovenop strategie ook visie in zich heeft.)

3. Een ‘manager’ is iemand die de middelen beheert. Zij/hij bepaalt HOE de middelen worden ingezet en georganiseerd. (Zowel de strateeg als de directeur bevatten sturende duwkracht. Of ze ook rekening willen houden met de gevoeligheid van diegenen die worden geduwd, laten we hier buiten beschouwing.) In die zin zijn de meeste schooldirecteurs geen directeur, wel manager. Zij hebben immers zelden de macht om het doel op lange termijn te bepalen en de middelen om dat doel te bereiken mag definiëren. Ook in bedrijven blijkt dat de term directeur niet altijd correct wordt toegekend.

4. Een ‘ondernemer’ of 'entrepreneur' is iemand die op eigen risico iets van nul uit de grond stampt. Zij zijn het die naar de bank durven stappen en hun eigen dak boven het hoofd riskeren om iets te realiseren. Het zijn absolute locomotieven. NB: Als een organisatie een entrepreneur zoekt, is dat zelden of nooit waar; ze zoeken eigenlijk intrapreneurs.

5. Een ‘intrapreneur’ stampt ook iets van nul uit de grond, maar doet dit in het kader van een grotere organisatie. (Zowel de entrepreneur of ondernemer als de intrapreneur bezit trekkracht. Of ze ook aan een kar willen trekken waar mensen op zitten, en of ze rekening willen houden met hun gevoeligheid laten we hier even buiten beschouwing).

6. Een ‘zakenman/vrouw’ is diegene die geldelijk gewin nastreeft door in een economische context te handelen.

7. Een ‘leider’ tenslotte is iemand die minstens drie elementen in zich verenigt: ‘trek- of duwkracht’, een ‘sociaal aspect’ - een leider zonder volgers is immers een wandelaar - en zin voor ‘organisatie of structuur’.

Het is duidelijk dat elke (visionaire) strateeg, directeur, manager, ondernemer, intrapreneur en leider van nature een mengvorm is.

Een ondernemer die niet beschikt over strategische, directieve of managerial skills, loopt een buitensporig groot risico op faillissement.

Een zakenman of directeur die wel heel rijk wil worden maar niet met eigen geld durft te ondernemen, zal het over een andere boeg moeten gooien en bijvoorbeeld CEO of directeur worden van een groot bedrijf of zich ergens inkopen, bijvoorbeeld met behulp van geërfd of gewonnen geld.

Een manager die geen strategie, directieve kwaliteiten, ondernemerszin, entrepreneurship of intrapreneurship bezit, zal in dienst blijven van een organisatie.

Enzovoort.

Als je graag wil weten hoe al die verhoudingen in jouw of iemand anders’ natuur aanwezig zijn, kijk je best naar diens Coretalents-profiel: Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie op detailniveau in kaart gebracht.

Zodat de juiste M/V de juiste opleidingen krijgt en zo op de juiste plaats komt: gelukkig in zijn of haar vel, competent en wel.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen en blogs? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief!

CAPTCHA