Blog: kerntalenten en growth mindset -(g)een contradictie?

Zijn je kerntalenten, die je karakter + talent + goesting betekenen, al of niet tegenstrijdig aan een growth mindset?

Elke toekomstige kandidaat en ook elke analist of tolk die de Coretalents-methode leert kennen, stelt zich die vraag wel. Zeker zij die als coach, leidinggevende, HR-professional, psycholoog of anderszins mensen wilt begeleiden. Het is dan ook een heel goeie vraag.

Iedereen heeft fysieke en psychologische grenzen. Je voelt dat het beste als je iets aan jezelf wilt veranderen, dat is hartstikke moeilijk. En meestal gaat het dan nog ‘maar’ om aanpassingen aan je gedrag, laat staan dat je je karakter wilt veranderen. Ik kan trouwens een aparte blog schrijven over waarom en voor wie je dat in hemelsnaam moet proberen, maar goed.

Laat ons eerst eens kijken wat kerntalenten precies zijn, want bien nommer les choses ajoute au bonheur du monde - de dingen correct benoemen draagt bij aan het geluk van de wereld.

Karakter

Het eerste luik van de definitie van kerntalenten is de ‘aard van het beestje’. Het zegt het zelf al: die zit stevig in je verankerd, alle plasticiteit van het brein ten spijt.

Onze genen zijn hardnekkiger dan we willen toegeven. Om genetische veranderingen te krijgen ZONDER fysisch (natuurkundig: chemisch - denk aan drugs, elektrisch, magnetisch enzovoort) of fysiek (lichamelijk: bijvoorbeeld een operatie waarbij een stuk hersens wordt weggesneden) ingrijpen, moet er echt wel heel wat gebeuren.

Een zwaar trauma kàn - maar hoeft niet - genetische veranderingen teweegbrengen. (Daarom weigeren Coretalents-analisten cliënten met een zwaar trauma. We weten niet of onze methode dan nog klopt en we willen zeker geen oude wonden openrijten waardoor we mensen i.p.v. te helpen, juist de dieperik in jagen.) Maar een gewoon traumaatje, zoals we dat allemaal wel hebben, is daarvoor niet genoeg.

Jarenlange gerichte oefeningen veranderen ook (deeltjes van) het brein, al stel ik me ook hier de vraag: welke en waarom? Wil je je leven als een monnik doorbrengen en zestien uur per dag mediteren om het Nirwana te bereiken? Dan is dat natuurlijk prima, maar de kans dat dit jouw gedroomde levensdoel is, lijkt me eerder klein.

Talent

Het tweede luik van onze definitie gaat over ‘potentieel’ of ‘talent’: wat je goed zou kunnen mits opleiding en/of oefening. Het deeltje: ‘mits opleiding en/of oefening’ is hier heel belangrijk: je kunt het dus (nog) niet vanzelf! En exact dàt betekent dat je een growth mindset nodig hebt, anders is het wel heel lastig om je potentieel te ontwikkelen.

Je bent dus nog lang niet ‘klaar’. In je kerntalenten zien we meteen dewelke een growth mindset ondersteunen en … welke er tegenin kunnen gaan. Zo helpen we je nog preciezer om die dingen te kiezen die het best bij je natuur én je talent én je motivatie passen. Je hebt alleszins talent - ja, zelfs meer dan je denkt - je kan veel leren en je kan flink wat leuke en waardevolle competenties verwerven. En die heb je sowieso nodig om je kost te verdienen.

Motivatie

Ken je het gezegde: “je kan alles leren, als je maar wil”? Dat is echt waar. Als ze tenminste niet menen: ‘als jij niet wilt doen wat IK wil dat jij doet, ben jij van slechte wil’.

Want dat is exact het tegengestelde van wat wij bedoelen.

Dit derde luik van de definitie van kerntalenten ‘intrinsieke motivatie’ betekent jouw natuurlijke goesting om dingen te leren. Niet omdat je er geld voor krijgt, of geen straf. Maar gewoon, zomaar, vanuit jezelf.

Nature én nurture

De kennis van je Coretalents-constellatie - een uniek profiel uit 94 miljard combinatiemogelijkheden - betekent niet dat je al ‘klaar’ of ‘af’ bent. Integendeel: je ontwikkelt jezelf juist bewust, positief en compleet vanaf het moment dat je al je cruciale bouwstenen kent.

Deze beperken je dus niet in je ontwikkeling,integendeel: ze geven aan hoeveel en waarin jij zo ontzettend positief rekbaar bent, ook al zijn er dan grenzen. Je lichaam bijvoorbeeld. En ook je intelligentie speelt een rol.

En dan natuurlijk, last but not least, zowat alles wat op je inwerkt vanaf je geboorte en zelfs al daarvoor: je socio-economische achtergrond, je cultuur, je geslacht, je seksuele oriëntatie en of je op dat vlak mag zijn wie je bent (want dit is al van in de baarmoeder vastgelegd), je plaats in het gezin, je kansen, je meegekregen normen en waarden, je opleiding, je levensgebeurtenissen enzovoort.

Dezelfde appelboom kan in de ene omgeving volop bloeien en de rijkste vruchten dragen en in een andere misschien nooit tot bloei komen …

Je karakter gecombineerd met je talenten én je goesting om er iets mee te doen- kortom: je Coretalents-constellatie - maken dat jij talloze keuzes kunt maken. De ontwikkeling van je 23 kleine, halve en sterke kerntalenten wordt immers heel sterk beïnvloed door alle externe factoren. Om alles te kunnen ont-wikkelen wat er op je bobijntje zit, ben je een leven lang zoet.

Op de hoogte blijven van onze opleidingen en blogs? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief!