Blog: HR - kampioen voor duurzame positieve inzetbaarheid

Zie ook: Talent & Organisatie

HR-mensen kunnen een gigantische rol spelen in het professionele leven en lijden van hun collega-medewerkers.

Geloof me vrij: de meesten denken graag en intensief na over hun rol en willen nog het liefst het allerbeste voor iedereen. Voor de organisatie van hun eigen afdeling, voor het aanwerven en begeleiden van werknemers, voor het terugdringen van burn-out en negatieve stress, voor het verhogen van de productiviteit, voor het verlagen van absenteïsme, voor werkbaar werk, voor een optimaal verloningspakket enzovoort.

Talloze instrumenten staan hen daarvoor ter beschikking. Het ene al wat vollediger, plezieriger, duurzamer en betrouwbaarder dan het andere, uiteraard.

Maar een HR -medewerker is geen duizendpotige expert

Een HR-medewerker, manager of directeur is geen specialist in alles, en dat kan - hoeft - ook niet. Net als in elke andere afdeling zijn er bij HR mensen die eerder in de diepte willen kijken, en anderen die juist een bredere blik houden. Zijn er die meer rekening houden met mensen dan met cijfers, en anderen bij wie precies het omgekeerde geldt. Zijn er die liever nieuwe dingen uitproberen en op de kar van een innovatieve aanpak springen, en anderen die veiligheidshalve de begaande paden bewandelen. Zijn er die dolgraag samenwerken en anderen die liefst in hun eentje gefocust doorwerken. En vind je alle mengvormen …

Hoe krijg je dan wat jij van hen verwacht? Mijn vader zaliger zei altijd: ‘doe je mond open, anderen kunnen niet rieken wat jij wilt.’

Dus: zeg hen wat jij nodig hebt, wat jij belangrijk vindt om optimaal te kunnen ‘mee-werken’.

Vertrouw hen toe welke aanpak bij jou de beste vruchten afwerpt. Vertel ze wat jouw ogen doet blinken. Lijst op wat je talenten zijn en welke taken je het meest aanspreken. Biecht op wat je van hen verwacht. Ken ze in jouw toekomstdromen. Geef aan welke opleidingen je wil volgen. Ga bij hen te rade als er dingen mislopen …

HR-medewerkers werden gevormd om al deze zaken op te nemen en het beste voor hun organisatie uit te zoeken op menselijk vlak - dus ook voor jou.

Speel die voor hen cruciale rol als sparring partner

En geef HR de kans jouw kampioen voor duurzame en positieve inzetbaarheid te zijn

NB: Voor het in kaart brengen van zowel je karakter + talenten + motivatie, bevelen we graag de coretalents-methode aan. Steeds meer en meer organisaties (h)erkennen de positieve kracht van een levenslang bruikbare, genuanceerde en professionele coretalents-analyse als duurzame basis, vanaf aanwerving tot uitdiensttreding !

Wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen ontdek je hier

Op de hoogte blijven van onze opleidingen en blogs? Schrijf je dan hieronder in op onze nieuwsbrief!

CAPTCHA