2

Katrin Goovaerts

Masterclasses

Dienst

persoonlijke ontwikkeling studiekeuzebegeleiding loopbaanbegeleiding

Werkveld

ondernemers jongeren onderwijs zelfvertrouwen

Taal

Nederlands

De combinatie van een jarenlange ervaring als leraar en coördinator in een Lierse school, onderwijsmedewerker bij een project voor integratie van jongeren met een NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en vrijwillige coach bij YAR, motiveerde me om mee vorm te geven aan het PLUS-project in Lier.

Dit uniek project van flexibele time-out is er voor jongeren uit alle secundaire Lierse scholen (netoverschrijdend) en Jeugdhulp Don Bosco die vastlopen in hun schooltraject. Met het team begeleiden wij hen op een positieve, betrokken, doelgerichte en open manier zodat zij gemotiveerd hun passend school- en persoonlijkheidspad verder zetten. We voorkomen zo vroegtijdige schooluitval.

Een kerntalentenanalyse is voor veel van deze jongeren een waardevolle bijdrage om keuzes te maken op onderwijs- maar ook op persoonlijk vlak. Dit vanuit mijn overtuiging dat elke jongere op elk moment een nieuwe kans verdient en een andere keuze kan maken.

Ik beperkt mij natuurlijk niet tot deze doelgroep alleen en het is boeiend om regelmatig ook met volwassenen aan de slag te gaan.

Vragen, interesse? Ik luister graag naar jouw verhaal.

Contacteer Katrin Goovaerts

Duivebergen 13
3140 KEERBERGEN

+32 497 231 867