e

Maak de ideale studiekeuze met de Coretalents studiekeuzevoucher!

Coretalents biedt ouders, grootouders, peters/meters, tantes/ooms en andere sympathisanten de kans een cadeau te geven waarvan de jongere levenslang de vruchten blijft plukken:

  • op korte termijn door zichzelf te ontdekken én snel de ideale studiekeuze te maken
  • op middellange termijn door hindernissen te overwinnen en stappen vooruit te zetten, dankzij de opgedane complete én genuanceerde zelfkennis
  • op lange termijn door een kompas te bieden waarop de (jong)volwassene altijd kan terugvallen - ja, ook nog over 25 jaar!

Een studierichting kiezen op 14, 16, 18 jaar of later …

… geen sinecure!

Helaas pakken teveel studiekeuzes verkeerd uit door een overvloed aan keuzemogelijkheden, een te algemene benadering en te weinig zelfkennis. Uit de verzuchtingen van jongeren én hun ouders blijkt dat:

  • er veel demotivatie is in het secundair onderwijs
  • flink wat jongeren ongelukkig zijn op school en onderpresteren
  • bestaande studiekeuzetesten meestal onvoldoende zijn
  • meer dan 60% van de eerstejaarsstudenten aan het hoger onderwijs de opgenomen studiepunten niet verzilvert
  • teveel studenten een foute studiekeuze maken

Om hiermee komaf te maken, jongeren in hun kracht te zetten en vol zelfvertrouwen meteen de juiste studiekeuze te laten maken, ontwikkelde Coretalents de studiekeuzevoucher!

ve7

Studiekeuzevoucher traject 7 uur

Kerntalentenanalyse met levenslang geldig verslag en unieke MyCoretalents (persoonlijk kerntalentenlogo), tools en oefeningen vanuit verschillende invalshoeken naar de toekomstige student, matchingoefening met mogelijke studies, beslissing ideale keuze en faciliteren elevatorpitch.

Ideaal voor wie al een paar ideeën heeft en deze graag verder wilt aftoetsen.

Bestel hier

ve 10

Studiekeuzevoucher traject 10 uur

Kerntalentenanalyse met levenslang geldig verslag en unieke MyCoretalents (persoonlijk kerntalentenlogo), tools en oefeningen vanuit alle invalshoeken (kerntalenten, droom, verlangens, competenties, waarden & normen, kwaliteiten, valkuilen & allergieën) naar de toekomstige student, matchingoefening met mogelijke studies, beslissing ideale keuze en faciliteren elevatorpitch.

Ideaal voor wie nog geen flauw idee heeft.

Bestel hier

e

Hoe werkt het?

Wat kun je verwachten, concrete aanpak, inhoud trajecten, getuigenissen ...

Ga naar de informatiebrochure

p

Wie werkt met de voucher?

Coretalents studiekeuze-experten zijn échte professionals. Ze volgden na een 10-daagse opleiding nog een verdiepende cursus van 5 dagen, met afsluitend examen. Zij beschikken over grondige kennis van hoe een jongere denkt, voelt en functioneert en over een unieke toolbox om de begeleiding van studiekiezers te faciliteren.

Wie zijn ze

De opleiding tot studiekeuze-expert

Welke studiekeuzevoucher wil je cadeau geven?