Sarah Jacobs

Dienst

psychologische begeleiding persoonlijke ontwikkeling teambuilding stress, burn- & bore-out

Werkveld

hoogbegaafdheid / HSP leiderschap organisaties

Taal

Nederlands English

Al tijdens de opleiding geneeskunde, verloor Sarah Jacobs haar hart in het raakvlak tussen lichaam en geest. Haar grote intellectuele honger deden haar het werkveld als arts uitvoerig verkennen doorheen een doctoraatspoging in de endocrinologie en huisartsgeneeskunde. Meer en meer won haar voorliefde voor de mens achter de patiënt, waardoor de reguliere kwartiergeneeskunde haar niet langer voldoening gaf. Haar sluimerend verlangen naar creatieve en holistische werkvormen deden haar blikveld verruimen in het veld van coaching en therapie.

Omwille van haar eigen verhaal en de patiënten op haar pad, koos ze steeds duidelijker voor opleidingen met een bijzonder affiniteit voor complex trauma (brainspotting) en delenwerk (voice dialogue) die de bakens van haar intuïtieve werk zouden worden. Kerntalentenanalyse en Insights Discovery vervolledigden haar toolbox op gebied van bedrijfscoaching. Daarnaast verdiepte ze zich ook in de integratieve geneeskunde die het complexe samenspel van mentale, fysieke en spirituele processen als geheel in kaart tracht te brengen, voorbij de klassieke symptoombestrijding. Een opleiding reiki verreikten haar innerlijke belevingswereld en therapeutisch palet met hoger bewuste zijnskader waarin de mooiste transformerende helingsprocessen kunnen plaatsvinden.

Haar eigen hoogbegaafdheid opende de deur voor heel wat hoogbegaafde, hooggevoelige en/of neurobiologische andere (asperger, autisme spectrum, AD(H)D, …) mensen op haar pad waardoor ze in het bijzonder in deze doelgroep de nodige expertise kon opbouwen. Sarah is expert op gebied van burn-out, bore-out en complex trauma.
Naast haar werk als coachend arts en auteur is ze ook een gepassioneerd spreker/trainer (leiderschap, communicatie, conflictmanagement, talentmanagement, …) en moeder van drie.

Contacteer Sarah Jacobs

Molenstraat 6
2570 DUFFEL
www.saarjacobs.be

+32 499 108 560