Vers l'aperçu
e

De inzet van je medewerkers en de teamwerking in je onderneming optimaliseren. Dit veronderstelt naast een goed inzicht in de taken, rollen, functies en cultuur een even gedegen kennis van de Aard, Potentieel én Intrinsieke Motivatie van elke medewerker. Coretalents biedt hiervoor de ideale tool, aansluitend op ons credo ‘de juiste mensen goed in hun vel en op de juiste plaats’

Verloop van een KMO-adviestraject:

  • Analyse van de beginvraag

Voorafgaandelijk bespreken we samen metzaakvoerder, HR-verantwoordelijke en/of de N+1 de kerncompetenties van de organisatie en van de functie, rollen & taken van elke betrokkene.

  • kerntalentenanalyses met check, feedback, diepte-interview en verslag

Voor elke deelnemer aan het project voorzien we een uitgebreid, gepersonaliseerd kerntalentenverslag met alle elementen van de authentieke oorspronkelijke aard, potentieel en intrinsieke motivatie (= alle 23 kerntalenten apart, de sterke kerntalenten in aflopende volgorde om af te vinken bij keuzes en een verslag met alle kerntalenten in hun cluster met eerst een korte samenvatting en vervolgens elk kerntalent uitgebreid toegelicht, met nog enkele specifieke combinaties), aangevuld met energiegevers en -vreters en het Peter principe- en demotivatieniveau

  • Advies & implementatieplan

We stellen samen een advies op, gericht op het verbeteren van het huidige en het toekomstige functioneren van je onderneming.

Via een stappenplan zetten we dit advies tenslotte samen om in concrete acties.

Meer weten? Stuur een mailtje naar info@coretalents.eu, bel +32 16 82 04 82 of vul onderstaand contactformulier in!