Blog: zelfvertrouwen en kennis van je kerntalenten

Tal van mensen worstelen met een (te) laag zelfbeeld. Dat vreet aan hun zelfvertrouwen.

Hoe dat komt, is voer voor psychologen, maar ik wil graag een tipje van de sluier lichten over wat de kennis van je eigen kerntalenten met je zelfvertrouwen blijkt te doen.

Een tijdje geleden werd de Coretalents-methode ingezet bij een onderzoek aan een Vlaamse universiteit naar leiderschap.

De masterstudente werd geacht een door haar promotor ontwikkelde leiderschapsvragenlijst te gebruiken bij een bepaald onderzoek. Omdat we met de kerntalenten ‘Aard + Potentieel + Intrinsieke Motivatie’ haarfijn in kaart brengen en de promotor het een leuke uitdaging leek om te zien of er voor en na een kerntalentenanalyse een verschil zou zijn in de waarden op zijn vragenlijst, werden twee groepen studenten onderzocht: één groep die wel een kerntalentenanalyse kreeg, en één controlegroep die er geen kreeg.

Leiderschapsprofiel stijgt

De schaal die de prof hanteerde ging van 1 tot 4, waarbij 4 een zeer hoog ‘leiderschapsgehalte’ inhield. Een opvallende uitkomst bij wie wel een kerntalentenanalyse kreeg, was: “in de huidige steekproef gaat het om een stijging van 2,5 op 4 naar 3,7 op 4”.

Dit noopte me na te denken over het effect van het kennen van je kerntalenten op je zelfbeeld en dus ook op je zelfvertrouwen. (Wie wil weten hoe het afliep met de thesis: zie de voetnoot.)

Ik zag altijd al een stijging van het zelfbewustzijn bij jongeren na hun kerntalentenanalyse, maar mijn eigen analyses zijn niet (meer) statistisch significant, dus mag ik daar geen conclusies aan verbinden. Maar ik kan er niet omheen: ook onze Coretalents-analisten rapporteren keer op keer een opvallende stijging van het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van ‘hun’ jongeren, en onze mailboxen puilen uit van ouders die ons bedanken voor de boost die hun kinderen kregen door hun analyse.

Heel fijn is dat, maar hoe komt dat?

Geen gemiddelden, positieve benadering, geen beoordeling, toekomstgericht

Ik denk dat het te wijten is aan verschillende zaken, maar van deze vier ben ik vrij zeker:

 1. We werken niet met gemiddelden, je wordt niet vergeleken met anderen; jij ‘bent’, punt. Coretalents-analist werken dus niet met wat zogenaamd ‘normaal’ is. Wat is ‘normaal’ trouwens?! Of jij al dan niet afwijkt van het gemiddelde is totaal oninteressant, wat ben jij daar tenslotte mee? Je maakt toch geen keuzes op wat ‘de meeste mensen’ vinden? Eenheidsworst maakt niet gelukkig enne: niemand is gelijk aan iemand anders. Gelukkig maar!
 2. We borduren per definitie voort op je sterktes.
  Dat betekent op sterke kerntalenten die groei, succes, tevredenheid, zinvolheid, goesting, talent, potentieel, aanleg en dingen passend bij je aard en karakter aangeven.
  Wat ben je ermee als je weet dat je na 500 uur oefenen redelijk kan tekenen als je dat niet graag doet en dit je ook niet boeit?
  Om evengoed als de gemiddelde tekenaar - die niet eens bestaat - te tekenen?
  Geen werkgever die een ‘gemiddelde tekenaar’ in dienst wilt nemen, hoor.
  Ze willen een gepassioneerde, gedreven én getalenteerde tekenaar wiens ogen ervan gaan blinken, en wiens productiviteit navenant is!
 3. We oordelen niet.
  De code kraken, uitvissen wie je in de kiem bent, wie en wat je kunt zijn en in welke mate, dat is het enige wat we willen ontdekken. En dat betekent geen goed of fout.
  Ons plezier ligt erin al jouw puzzelstukjes te ontdekken en te helpen leggen in alle mogelijke combinaties voor ‘juiste’ keuzes, dat zijn keuzes die jou levenslang blij maken.
  Mensen worden goedgezind, succesvol en bekwaam als ze helemaal zichzelf mogen zijn en als ze mogen groeien met - en op - wat er allemaal in hen verscholen zit.
 4. We maken het onderscheid tussen de jongere van vandaag en de 30- of 50-jarige volwassene die je kunt worden.
  Als je je keuze baseert op wie en hoe je vandaag bent, zadel je jezelf op met talloze handicaps.
  Als jongere kun je nog meer niet dan wel, en je weet van alles wat je nog nooit deed, niet eens of het misschien wel leuk zou kunnen zijn.

Een 17-jarige jongen zei me vorige week: “ik kan niet van buiten leren, dus alle studies waarbij je vanbuiten moet kunnen leren, vallen al af.” Niet dus: de vaardigheid ‘van buiten leren’ is relatief gemakkelijk te verwerven. Het is niet omdat je vandaag iets niet kunt, dat je dat morgen nog niet kan. (Tal van Coretalents-analisten werken rond studiekeuze en -methode, en leren aan hun cliënten hoe ze best studeren geënt op hun sterke kerntalenten.) En hop: een wereld van nooit vermoede mogelijkheden opent zich!

Een juiste keuze maak je in functie van de volwassene die je WILT én ZOU KUNNEN zijn. Als 17-jarige kies je niet dezelfde dingen die je als 12-jarige koos. Als 25-jarige kies je anders dan als 18-jarige, enzovoort. Een mens verandert voortdurend onder invloed van wat hij meemaakt, leert, denkt, gelooft, kan …

De constante onder dit hele verhaal zijn echter je kerntalenten: aard + potentieel + intrinsieke motivatie. Die blijven levenslang dezelfde. En die geven je een objectieve blik op je ‘zelf’.

Zelfvertrouwen hangt volgens mij fel samen met deze punten, en die gaan om:

- Positief gezien worden zoals je bent.

- Aanvaard worden voor wie je bent.

- Mogen groeien met wat je in je hebt.

Op elk moment in je leven geven je eigen kerntalenten je houvast om te mogen zijn wie je bent, om te kiezen waar je erg goed in kunt worden, en om met liefde te doen wat bij je past.

Wil jij ook jouw eigen kerntalenten kennen?

Vind jouw Coretalents-analist en maak meteen een afspraak!

Op de hoogte blijven van onze opleidingen en blogs? Schrijf je hieronder in op onze nieuwsbrief!

De masterproef werd stopgezet. De prof wilde deze gegevens niet opnemen omdat zijn eigen vragenlijst erdoor werd gecompromitteerd. De studente diende klacht in. De promotor werd van het eindwerk gehaald. De studente kreeg een andere promotor toegewezen maar die bleek na enkele weken een sabbatical van een jaar te zijn aangevat. De studente en de universiteit zoeken nog naar een oplossing.

CAPTCHA