Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Wie zijn wij

 
 
 
 

Verhaal van Danielle Krekels

Ontdekker van de KernTalenten en stichter van CoreTalents.

 

Er was eens ... 1989, twee jaar nadat ik m’n eerste bedrijfje had opgericht en vier jaar nadat ik mijn eerste stappen had gezet in de wereld van engineering en ingenieurs.

Ik hield van mijn werk, vond het bijzonder boeiend en zoog als een spons de kennis en ervaring op die elke interviewee met mij wilde delen. Ik luisterde gemakkelijk uren naar hun verhalen. Dat was weliswaar niet efficiënt voor mijn zaken (een studiebureau voor engineeringprojecten en een selectiebureau voor ingenieurs en wetenschappers), maar wel heerlijk en bijzonder leerrijk.

Op een bepaald moment realiseerde ik me dat er zoveel ingenieurs tijdens hun interview uitriepen: ‘goh, Danielle, ik was als kind ook al zo, hoor.’

Ik begon erop te letten en jawel: de industrieel ingenieurs of Nederlandse HTS-ingenieurs kwamen met verhalen over hoe fijn ze het als kind vonden om met Lego of Meccano te spelen. De vrouwelijke ingenieurs vertelden hoe ze met plezier hun poppen - waar ze zelden 'echt' mee speelden - uit elkaar hadden geschroefd. Beide geslachten haalden als kind even vrolijk radio’s of andere apparaten uit elkaar, vaak tot wanhoop van hun ouders die dit veelal als ‘kapot maken’ beschouwden...

Bij de burgerlijk ingenieurs of Nederlandse TU-ingenieurs bleek een ander patroon; daar waren er ook wel die bovenvermelde dingen deden, maar veel meer van hen lazen heel graag, schaakten vaak en hielden van het luisteren naar muziek. Let wel: dit alles nog voor de puberteit!

Voetballen, tennissen, rolschaatsen, verstoppertje, toneel, dierenliefde, tekenen en schilderen en nog honderden andere kinderspelletjes of bezigheden passeerden de revue. Een idee broeide: ‘zou het kunnen dat een kind niet creatief WORDT door met Lego te spelen, maar juist graag met Lego speelt omdat het al creatief IS?’.

Vijftien jaar onderzoek brak aan met check en dubbelcheck op ingenieurs en wetenschappers wereldwijd (ik had het geluk van 1996 tot 2008 als Belgisch National Contact Point te mogen meewerken in een partner search-project binnen het R&D-programma van de grote Kaderprogramma's van de Europese Commissie), om uit te vlooien wat dit als volwassene allemaal zou kunnen betekenen. Puur empirisch, jawel. Ik hield (helaas) niet bij welke interpretaties niet geldig bleken, maar wel de 'eigenschappen' die deze ‘check & dubbelcheck’ overleefden als blijkbaar wel altijd correct.

Weet je, ik had het enorme geluk met ingenieurs en wetenschappers over fameuze ‘advocaten van de duivel te beschikken’. Was een veronderstelling die ik bij hen checkte juist, zeiden ze: ‘ja’. Was dat niet zo: ‘neen’. Het ging dus goed vooruit. Ik moet er niet aan denken dat ik deze ontdekking had moeten onderzoeken via interviews met psychologen: ‘ja maar, dat was omdat mijn moeder...’ en dan zou er vast een heel verhaal volgen waarom zij of hij wel met dit maar niet met dat speelgoed speelde ;-). Het bleek echter helemaal niet te gaan om ‘waarom?’ je met iets speelde of 'hoe vaak' , maar alleen om ‘wat en hoe preciés' en 'hoe graag?’. Of iemand als kind iets goed kon of niet, doet er eigenlijk zelfs helemaal niet toe! Het feit dàt je (met) iets graag speelde als kind - in een onverdachte periode - legt een stukje bloot van je aard (karakter: zijn), je potentieel (talenten: zullen kunnen) en je intrinsieke motivatie (goesting: willen).

Met andere woorden: een kind verraadt hoe het in elkaar steekt door de eigen vrije keuzes voor diverse zaken als sport, spel, speelgoed, spelletjes, activiteiten, bezigheden en interesses - maar wel VOOR de puberteit. Ik gaf dit alles de verzamelnaam 'leukertjes' - met een t.

Alleen effectief gedrag nemen we daarbij mee, niét wat het kind graag had willen doen, want het weet niet of het dan ook écht zo leuk zou zijn geweest als het leek ... In gemiddeld 8 jaar tijd (van 4 tot ca. 12 jaar (start puberteit)) heeft een normaal kind kansen en gelegenheid genoeg om wat erin zit 'eruit' te laten komen, in een gewone omgeving om op te groeien.

Laatst vroeg Prof. Dr. Dick Swaab, een befaamd hersenonderzoeker in Nederland en China, oprichter van de Nederlandse Hersenbank, directeur van het Nederlands Herseninstituut van 1978 tot 2005 en auteur van onder meer de kleppers ‘Wij zijn ons brein’ en 'Ons creatieve brein - hoe mens en wereld elkaar maken', wat ik dacht van de wetenschappelijke literatuur dat mensen nog veranderen tot hun 30e. (Ik heb trouwens altijd het gevoel dat ik examen afleg als ik met hem praat, al is hij een schat van een man!) Ik antwoordde dat ik denk dat dit komt omdat wetenschappers de persoonlijkheid van hun proefpersonen als volwassene vergelijken met die van hun periode als puber en/of adolescent en die van pubers/adolescenten met die van hun periode als kind. Wij, in de KernTalentenmethode, vergelijken de volwassen persoonlijkheid met die van in de kindertijd. Dus vooraleer al die veranderingen in de hersenen plaatsgrijpen onder invloed van het rijpende brein en de op gang komende hormonenstromen. Ik denk namelijk dat de enige periode in een mensenleven dat iemand NIET zichzelf is, juist de puberteit en adolescentie is - juist door dat rijpend brein, waarbij de jongere de behoefte voelt aan experimenteren onder invloed van razende hormonen, en extra vatbaar is voor invloeden van ontwikkelingsgelijken. Het was toen even stil. ‘Interessant’, was zijn antwoord. Op mijn vraag of er in de huidige stand van het hersenonderzoek zaken zijn die hiervoor tegenindicaties geven, was zijn antwoord kort en krachtig: ‘neen’.

KernTalenten ontdekken bleek uiteindelijk nogal wat stof te doen opwaaien ... Ik had al het geluk mijn verhaal te mogen vertellen op Radio 1, in kranten als De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en tal van andere kranten en magazines in België en Nederland. Ik mocht bij Paul De Leeuw opdraven in zijn TV-show en mensen vonden het eigenlijk best wel leuk dat ze Paul ‘voor ’t eerst met zijn mond vol tanden zagen staan’. Ik mocht voor mijn 2e boek Prof. Dr. Jean-Jacques Cassiman analyseren, en Goedele Liekens, en wijlen Prof. Dr. Roger Blanpain, en de jongste minister ooit in België: Inge Vervotte, en auteur-‘enfant terrible’ Herman Brusselmans, en zangeres Jo Lemaire, en nog 8 andere BV’s.

Voor mijn 3e boek werkten kleppers als Prof. Dr. Elke Van Hoof mee van de VUB en Het Huis voor Veerkracht, Prof. Dr. Dirk Buyens van de Vlerick School, Rianne van de Ven (specialist hoogbegaafde volwassenen in NL), Jan Van Acoleyen (HR Directeur van Proximus), Dr. Frouke Vermeulen (specialist bore-out), enzovoort. Zomaar eventjes 17 toppers in hun vak schonken me met plezier een deel van hun hersenspinsels via hun pen.

Apetrots ben ik met mijn Mensa Fonds Award voor mijn werk in november 2015.

Dolgelukkig word ik van voordrachten voor Voka, Etion en vele andere professionele organisaties.

Ik ben een bijzonder gelukkig mens, want ik kan mensen echt gelukkig maken - en dat is dan ook mijn droom: dat iedereen zijn KernTalenten mag kennen om positieve duurzame keuzes te maken!

 
 
 
Boek : Beken(d) talent
 

In mijn eerste boek van dec. 2004 publiceerde ik in grote lijnen mijn bevindingen en de filosofie en mogelijke verklaringen erachter, althans: in de mate dat ik die toen al begreep. Ik stopte in dat boek ook een korte zelftest van een aantal van die leukertjes, weliswaar zonder alle gevonden onderdelen van hun betekenis. Ik gaf er telkens maar een paar van als voorbeeld. Ik wilde daarmee de mensen die ik niet persoonlijk kon interviewen toch een duwtje in de rug geven. Die zelftest en zijn oplossingen worden tot op de dag van vandaag helaas duchtig en illegaal gekopieerd. Er zijn zelfs tal van organisaties waar coaches, HR medewerkers en psychologen hem als zogenaamde 'test' gebruiken bij meetings rond (talent) management, teambuilding enzovoort. Illegaal en fout uiteraard, want ze kennen de verbanden en combinaties niet. Nog in dat eerste boek verscheen de ‘Advertentietestoefening’ die zijn weg vond naar tal van loopbaanbegeleiders en coaches. Ze wordt vandaag door duizenden professionals ingezet.

Toen ik nogal veel van dit soort kort door de bocht - en in mijn ogen erg amateuristisch - gebruik van ‘mijn' KernTalentenontdekking zag, besloot ik het professioneler aan te pakken. Onze eerste Erkende Analisten werden opgeleid in 2006. Dat waren medewerkers en dus ingenieurs van Alprocor, mijn toenmalig selectiebureau voor ingenieurs en wetenschappers. Algauw volgden HR-managers, RSS-experten, psychologen, certified coaches ... 

In 2014 kenden we onze 100e Erkende Analist. In de zomer van 2017 studeerde onze 200e af in Nederland. Begin 2019 vierden we onze 300e KernTalentenanalist en in 2021 zetten we de groep van onze 400e Erkende KernTalentenanalist in de bloemetjes!

In 2012 publiceerde ik mijn tweede boek ‘Beken(d) Talent’, met daarin de betekenis en het belang van het kennen van je sterke, halve en kleine KernTalenten. Het kreeg inmiddels al een 7e druk.

Elf Bekende Vlamingen en één Bekende Nederlander maakten een KernTalentenanalyse mee en lieten toe er een neerslag van te publiceren. De opbrengst van dat boek werd gestopt in social profit projecten. We deden bijvoorbeeld al een groot proefproject in drie plaatselijke scholen. Ook financierden we er de opleiding mee van bepaalde onderwijsmedewerkers.

In 2018 verscheen mijn 3e boek: 'Krachtig met KernTalenten - Werk met je sterke punten en maak studie- en carrièrekeuzes die levenslang bij je passen', waar in 10 thema's de toepassing van de KernTalenten wordt geïllustreerd in even zoveel domeinen: onderwijs en studiekeuze, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching, HSP en hoogbegaafdheid, stress en burn/bore-out, leiderschap enzovoort. Dick Swaab schreef er het voorwoord voor en bekrachtigde onze filosofie als volgt: "Dit boek is een leidraad voor iedereen die vragen heeft over hij/zij in elkaar zit, wat zijn of haar rol in het leven zou kunnen zijn en als je keuzes wilt maken waar je na 25 jaar nog gelukkig mee bent." Hij blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling van projecten voor wetenschappelijk onderzoek in functie van de voorspelbaarheidsvalidatie. (Dit boek kreeg zijn 2e druk in 20210.)

 

Weet je, sommige mensen denken dat negatieve keuzes je juist maken tot wie je bent. Mocht ik mijn eigen KernTalenten hebben gekend op 18 jaar, was ik hoogstwaarschijnlijk geen geschiedenis gaan studeren, was ik niet voortijdig gestopt, was ik niet in een engineeringbedrijf terecht gekomen enzovoort. En had ik 'dus' de KernTalenten niet ontdekt. Is het dan dus maar goed dat ik toen de verkeerde keuze heb gemaakt?

Het leven is meer dan keuzes maken, natuurlijk. Inderdaad, de kans is groot dat ik de KernTalenten nooit zou hebben ontdekt als ik dat pad niet had gevolgd. Maar misschien toch wel. Want het interviewen van mensen zit me in het bloed. En interesse voor vanalles en nog wat ook. En willen begrijpen waarom mensen doen wat ze doen, ook. En ze gelukkig willen zien en hen daarbij willen helpen, ook. En proberen alles wat ik zie wat me puzzelt, uit te vlooien ook. En combinaties te bedenken ook. 

‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’

‘Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.’

‘Olie komt altijd bovendrijven.'

Tal van spreekwoorden geven aan dat de positieve kanten van je natuur, je aanleg en je goesting uiteindelijk (willen) zegevieren. En inderdaad: die drie elementen helpen enorm om je uiteindelijk compleet te vervullen en je leven zinvol te beleven: de moeite om geleefd te worden. Ik vind alleen dat je daarvoor niet eerst 40-50 jaar moet sukkelen. Via een KernTalentenanalyse weet je het meteen, op ongeveer 2u tijd. En een analyse kan al vanaf ca. 14 jaar.

Ik wens je heel graag veel geluk en succes!

 
 
 

Interview met ir. Dirk Sterkendries

Dirk Sterkendries

Onze rots in de branding.

 

- Wat wil jij precies met CoreTalents, Dirk?

‘Ik wil een goeie service verlenen zodat onze klanten tevreden zijn en zo op een gestage manier bouwen aan de toekomst.’

- Wat wil je in de toekomst bereiken?

‘Zonder toegevingen te doen op kwaliteit wil ik een groeiende community creëren waarin onze Analisten van elkaar leren en zo bijdragen aan een bloeiend kenniscentrum rond de KernTalenten. Ik wil al onze Analisten en hun en onze Klanten een WAAW- gevoel geven.

- Welke rol spelen de Analisten dan precies voor jou?

‘Ik zie onze Analisten als ambassadeurs van de KernTalentenmethode. Zij moeten op een stevig fundament kunnen bouwen. Ik wil ze die stevige ruggengraat bieden via een gezond en goed gestructureerd bedrijf. En los daarvan: ik wil me amuseren met de geleidelijke uitbouw en verspreiding van de KernTalentenmethode en dus ook van CoreTalents. Naast mijn passie voor opera, natuurlijk! (lacht)

- Hoe doe je dat concreet?

‘We organiseren na de basisopleiding tot Erkend Analist ook Masterclasses rond één specifieke onderwerp zoals KernTalenten en leiderschap, KernTalenten en competenties enzovoort. Ook de Refine the Professional namiddagen, een jaarlijkse terugkomdag en nog tal van activiteiten die onze Analisten blij maken en de kans geven om bij te leren. Onze forums zoals de besloten 'KernTalenten Spiegelgroep' op Facebook helpen hen ook elkaar te helpen, en natuurlijk sta ik altijd voor hen klaar.’

- Je hebt vroeger directiefuncties bekleed in multinationale ondernemingen. Kan je hier jouw 'dikke eieren' (= sterke KernTalenten, nvdr) wel allemaal kwijt?

‘Ik heb inderdaad in drie multinationale bedrijven gewerkt, maar de mentaliteit van hoge winsten moeten maken voor anonieme aandeelhouders en de almaar verdergaande kostenbesparingen, maakten me ziek. In plaats van op te bouwen zoals ik hier bij CoreTalents kan en mag, moest ik mensen ontslaan die niets misdaan hadden maar wel de dupe waren van de ongebreidelde nood aan geld en macht van de aandeelhouders. Zij beslisten bijvoorbeeld zomaar, lukraak, dat hun winstpercentage in double digits (= twee cijfers, dus minstens 10%) moest zijn 'omdat het kon!'

Bij CoreTalents mag ik vorm geven aan een bedrijfje dat een fantastische menslievende inhoud combineert met grootse dromen en realistische opportuniteiten. Dat wat we doen mensen effectief ten goede komt, is voor mij en Danielle essentieel. En dat ik er ook mijn boterham mee verdien en regelmatig naar de opera kan gaan, is mooi meegenomen natuurlijk. Wat wil een mens nog meer?’

- Jij hebt een aantal sterke eigenschappen die Danielle niet heeft. Stoort haar dat soms?

‘Mmm, dat gevoel heb ik niet, eigenlijk eerder integendeel. Danielle is behalve mijn vrouw - die ik heel graag zie - een dame die bruist van creativiteit, leergierigheid, empathie en intelligentie. Wat niet wil zeggen dat ik dat allemaal niet heb, hé! (lacht) Alle gekheid op een stokje, wij zijn heel complementair. In KernTalententaal: zij heeft bepaalde sterke KernTalenten die bij mij eerder klein of half zijn, en omgekeerd. Ook al botst het bij ons wel eens, we snappen meteen dat het zelden om structurele of ernstige dingen gaat. Meestal gaat het om stijlverschillen die een gevolg zijn van onze KernTalentenconstellaties. Dat inzicht geeft ons beiden trouwens evenwicht en rust, want de angel wordt al snel uit negatieve discussies getrokken. Daardoor werken we ook al 16 jaar succesvol samen, eerst in Alprocor en nu dus ook in CoreTalents.’