Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Wat maakt ons uniek?

 
Zeg nooit zomaar talent tegen KernTalenten!
 
 

Er zijn nogal wat verschillen tussen klassieke persoonlijkheidstesten en een KernTalentenanalyse.

Een greep uit de meer dan 26 verschillen:

De vragenlijst invullen is plezierig: er zijn geen herhalingen in de vragen, je moet niet kiezen tussen de pest en de cholera en het duurt maar een half uurtje.

Een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat je goed kunt of graag doet. Integendeel: in je kindertijd (tussen 4 en ca. 12-14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om je aard van het beestje, je talenten en je goesting naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses.

Na de analyse krijg je ook nog een verslag waar je een leven lang plezier van hebt.

Een KernTalentenanalyse geeft je een compleet zicht op drie fundamenten:

     1: je persoonlijkheid (zijn) + 

     2: je talenten (zullen kunnen) +

     3: je intrinsieke motivatie (willen).

Je krijgt meteen zin om er concreet mee aan de slag te gaan, ook al omdat je sterke KernTalenten je natuurlijke energiegevers zijn.

De vragenlijst werd wetenschappelijk gevalideerd en heeft een test-hertest-hertest betrouwbaarheid van .84 Cronbach’s Alpha. (Dat is even hoog als de Big5 Personality Test, al mikt die op andere persoonlijkheidskenmerken dan een KernTalentenanalyse. Zo zoeken we bv. niet naar 'Vriendelijkheid' in een KernTalentenprofiel.)

De KernTalentenmethode geeft je zicht op hoé je precies creatief bent (functioneel, esthetisch, mentaal enz.) én hoe sterk je daar dan van nature voor in de wieg bent gelegd. Hoe je precies empathisch bent (zorgend, transpositioneel, rationeel) én hoe sterk je dat dan in aanleg bent. Hoe je precies energiek bent én hoe sterk die energie dan wel in je zit. Enzovoort, en zo verder. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. We distilleren dat alles en nog veel meer uit jouw KernTalentenconstellatie om jou er dan zinvol mee om te kunnen laten gaan. 

 

Jij bent geen hokjesmens of typetje, niemand is dat trouwens.

Ook jij bent uniek met jouw KernTalentenconstellatie (één uit 94 miljard, als we elk klein, half of sterk KernTalent van de 23 met elkaar combineren: 3²³).

Je krijgt helder zicht op je energiegevers en -vreters. Zo kies je bewust om dingen die jou negatieve stress bezorgen ver weg te houden. En om burn- of bore-outs, demotivatie en het gevaarlijke Peter Principe (promotie tot het niveau van onvermogen) te voorkomen.

Je krijgt zicht op al je latente talenten, dus ook op degene die je nog niet ontdekte.

Je wordt niet vergeleken met anderen: er zijn geen gemiddelden waardoor je al dan niet ‘goed’ op iets zou scoren.

Er is geen sprake van (zelf)beoordeling. Niet wat je nu goed kunt of graag doet, noch wat je als kind goed kon telt - wél en alleen maar wat je als kind grààg deed. Het zijn de achterliggende (geheime) rationales die leiden naar de correcte betekenis van je KernTalenten.

Je bent een complete mens: we bekijken al je KernTalenten, zowel apart als samen, om zo het geheel te zien als volwassene.

De KernTalentenvragenlijst is taal-, geslacht- en cultuurneutraal.

Jouw KernTalenten zijn neutraal op zichzelf. Ze zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of oordelen.

Bij begeleiding en advies houden we - dankzij het diepte-interview - rekening met je achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die je beïnvloed hebben in jouw ontwikkeling.

Je krijgt zicht op jouw levensparadoxen: schijnbare tegenstellingen die je aan jezelf doen twijfelen. Bijvoorbeeld: "ja, ik heb nood aan gezellig samen zijn én ik heb nood aan alleen-zijn".  

PS: Heel wat analisten (en binnenkort ook KernTalententolken) zijn expert in HB, AD(H)D, ASS, dyslexie, HSP,  dyscalculie en andere specifieke extra’s. Zo voelt (bijna) iedereen zich (h)erkend.