Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Wat maakt ons uniek?

 
"Zeg nooit zomaar talent tegen KernTalenten"
 
 

Er zijn nogal wat verschillen tussen klassieke persoonlijkheidstesten en een KernTalentenanalyse.

Een greep uit de meer dan 26 verschillen:

De vragenlijst invullen is plezierig: er zijn geen herhalingen in de vragen, je moet niet kiezen tussen de pest en de cholera en het duurt maar een half uurtje.

Een KernTalentenanalyse is geen momentopname van wat je goed kutn of graag doet. Integendeel: in je kindertijd (tussen 4 en ca. 12-14 jaar) is er meer dan genoeg tijd om je aard van het beestje, je talenten en je goesting naar buiten te laten komen in effectief (spel)gedrag en interesses.

Je hebt een leven lang plezier van je verslag.

Je krijgt een compleet zicht op je drie fundamenten:

     1: je persoonlijkheid (zijn) + 

     2: je talenten (zullen kunnen) +

     3: je intrinsieke motivatie (willen).

Je krijgt meteen zin om er concreet mee aan de slag te gaan.

De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en heeft een betrouwbaarheid van .84 Cronbach’s Alpha (dat is even hoog als de Big5 Personality Test, maar die geeft niet wat een KernTalentenanalyse biedt).

De KernTalentenmethode geeft je zicht op hoe je precies creatief bent én hoe creatief je bent. Hoe je precies empathisch bent én hoe empathisch je bent. Hoe je precies energiek bent én hoe energiek je bent. Enzovoort. En zo verder. Leiderschap, naar buiten treden, commercieel of politiek inzicht, economisch denken, teamplay ... noem maar op. We distilleren het uit jouw KernTalentenconstellatie om er dan zinvol mee om te gaan 

Er is geen sprake van (zelf)beoordeling: niet wat je goed kon telt, wel wat je als kind graag deed. Het zijn de achterliggende (geheime) rationales die leiden naar de correcte betekenis van je KernTalenten.

 

Je bent een complete mens: we bekijken al je KernTalenten zowel apart als samen, om zo het geheel te zien als volwassene.

Jij bent geen hokjesmens of typetje, niemand is dat.

Ook jij bent uniek met jouw KernTalentenconstellatie (één uit 94 miljard als we al je 23 KernTalenten klein, half of sterk samen bekijken).

Je krijgt helder zicht op je energiegevers en -vreters waardoor je bewust kiest om dingen die jou negatieve stress bezorgen, of om burn/bore outs, demotivatie en het gevaarlijke Peter Principe (promotie tot het niveau van onvermogen) ver weg te houden.

Je krijgt zicht op al je latente talenten, dus ook op degene die je nog niet ontdekte.

Je wordt niet vergeleken met anderen: er zijn geen gemiddelden waardoor je al dan niet ‘goed’ op iets zou scoren.

De KernTalentenvragenlijst is taal-, geslacht- en cultuurneutraal.

Jouw KernTalenten zijn neutraal op zichzelf. Ze zijn positief of negatief te interpreteren afhankelijk van de situatie. Bij een analyse zijn er dan ook geen sociaal wenselijke antwoorden of oordelen.

Bij begeleiding en advies houden we - dankzij het diepte-interview - rekening met je achtergrond, cultuur, opvoeding, normen en waarden, opleiding, levensgebeurtenissen en kansen: de talloze factoren die je beïnvloed hebben in jouw ontwikkeling.

Je krijgt zicht op jouw levensparadoxen: schijnbare tegenstellingen die je aan jezelf doen twijfelen. Bijvoorbeeld: "ja, ik heb nood aan gezellig samen zijn én ik heb nood aan alleen-zijn".  

Er zijn analisten met specialisaties in HB en HSP, ADHD, dyslexie en dyscalculie en andere specifieke extra’s die maken dat (bijna) iedereen zich (h)erkend voelt.