Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Studeren – ja, maar wat?

 
 

Je staat op een kruispunt in je leven. Je beseft dat de gekozen studierichting voor een (flink) stuk mee bepaalt waar je terechtkomt.

Je hebt al dikwijls gezien hoe vrienden of familieleden een foute keuze maakten en na enkele maanden in zak en as zaten. Daardoor waren ze een heleboel geld, tijd en energie kwijt, en soms zelfs een flink stuk van hun zelfvertrouwen, helaas.

Dat wil jij niet. Een keertje mislukken kan weliswaar niet zo veel kwaad in het licht van een mensenleven - je leert er tenslotte ook veel van bij als je wat slim bent - maar toch wil je een foute studiekeuze liever vermijden. Terecht.

Je wil dus een juiste studierichting kiezen, liefst van al een die op je lijf is geschreven. Waar jij vol goesting en met talent aan begint, passend bij je karakter. Die je met succes afmaakt zodat je er positief op verder kan bouwen. Zodat je later een fijne job krijgt met interessante inhoud, een spannende carrière, boeiende collega’s en .. waarmee je natuurlijk ook een lekkere belegde boterham verdient.

 

Je weet wellicht dat een KernTalentenanalyse je in je waarde en in je kracht zet, en dat de resultaten ervan je goesting geven jezelf op de rails te zetten.

Je weet wellicht ook dat een KernTalentenanalyse perfect zicht geeft op wat je energie geeft én zal geven, maar ook wat je energie kost én zal kosten. En wat je ogen nu en later doet blinken - of juist niet. 

Maar hoe match je deze zelfkennis met de studies die er allemaal bestaan? En weet je zeker dat die studie ook zal leiden naar die beroepen en banen die bij je zullen passen in de loop van je hopelijk lange leven?

Onze analisten helpen je om tussen de bomen het bos te zien.

Na je analyse krijg je een speciaal hiervoor ontwikkelde opdracht mee, die je helpt om uit die enorme boomgaard van mogelijkheden dié paar ideale stukken fruit te pikken die echt bij jou kunnen passen. Zodat je uiteindelijk en met volle kennis van zaken die kiest die het beste bij je past en … die voor je toekomst duurzaam positief blijkt.

 
 
"Het is gemakkelijker sterke kinderen te maken dan gebroken volwassenen te repareren."
Frederick Douglass
 
 

Getuigenissen van jongeren

 
 

Adrien Dooremont, MSc Economics

 

"Toen ik besliste om mijn KernTalentenanalyse te laten afnemen zat ik in de tweede bachelor van een richting die alleen maar saaier werd met de tijd. Het kostte me enorm veel moeite om leerstof te studeren die nochtans niet zo moeilijk was. Ondanks mijn leergierigheid begon ik mijn studies als een last te ervaren. Ik had ook absoluut geen goesting meer om een carrière na te streven in een sector waar alles rond administratie draait.

Dankzij het kennen van mijn KernTalenten en de adviezen van Danielle heb ik me geheroriënteerd naar een richting waar bijna alles me boeide. Vanaf dag één was mijn ervaring aan de universiteit verbeterd: ik ging opnieuw graag leren en beleefde veel lessen als een hobby! Ik studeer dit jaar af (nvdr: 2017). Ik heb ook al een job gevonden in een rol waar ik al mijn KernTalenten op dagelijkse basis zal kunnen benutten. Wat kan een jonge starter zoals ik nog meer wensen? Ik hou nu rekening met mijn KernTalenten voor alle belangrijke beslissingen in alle aspecten van mijn leven, dat voelt simpelweg juist."

PS: Adrien werd Erkend Analist in 2017, is perfect drietalig en helpt vooral jongeren bij het maken van een passende studiekeuze.

 
 
 

Max X

 

"Als jong persoon en generalist is het vaak moeilijk voor mij om me toe te leggen op één bepaalde activiteit, studie of carrière keuze. Er zijn duizend en één dingen die ik wil ontdekken en leren, maar dat gooit wel eens roet in het eten als je een vaste, langdurige job of studie wilt volgen.

De KernTalentenanalyse deed me inzien dat ik veel kanten uit kan, maar dat maar enkele mij echt voldaan zullen laten voelen. Het draait echter om je beste plek op deze aarde te vinden waar je jezelf kan ontwikkelen en evolueren. Het hielp mij een richting te vinden waardoor ik niet meer tastte in het donker, maar dat beetje licht zag aan het einde van de tunnel en er helemaal voor ging."

 
 
 
 

Getuigenissen van ouders

 
 

Dit mailtje kreeg Danielle Krekels van een mama nadat haar zoon een analyse kreeg i.f.v. studiekeuze:

 

"Lieve Danielle,

X was zo laaiend enthousiast dat ik je toch alvast enkele leuke zaken meegeef.

Hij formuleerde het als volgt: ‘ Mama, ik ben eindelijk mezelf weer tegengekomen’. Ik kreeg zelfs een vrij uitgebreid relaas met enkele superleuke anekdotes.

Als mama een dikke merci om jouw talenten zo in te zetten dat mijn zoon zich weer goed in zijn vel voelt. Ik zag dat hij zich echt zo voelde en daar ben ik je zeer erkentelijk voor.

Tot slot wil ik je hartelijk danken voor het verschil dat je maakt en het zelfvertrouwen en groei die X door jouw aanpak en wie je bent heeft gewonnen."

 
 
 

ir. Peter Piessens

 

"Jaren geleden nam ik deel aan een CoreTalentsanalyse in het kader van een sollicitatie. De analyse ervaarde ik als merkwaardig treffend. Daarom stuurde ik ze door aan ouders en nauwe vrienden die verrast de accuraatheid van de analyse moesten bevestigen.  

Vele jaren later kwam ik de analyse nogmaals tegen in een opruimbui en bezocht ik de website. 

Mijn moeder trakteerde op een KernTalentenanalyse van mijn kids. Deze zomer en circa 3 jaar na de analyse, maakt mijn zoon de keuze van zijn hogere studies. Zonder er naar te verwijzen zien mijn vrouw en ik de keuze evolueren in de richting die destijds is aangegeven. Komiek, maar het geeft ons een goed gevoel. Merci Danielle."

 
 
 
 

Getuigenissen van analisten in dit domein

 
 

Ilse Hendrickx is analist sedert 2012 en gecertificeerd KernTalententrainer. Eén van haar passies is het begeleiden van jongeren bij hun studies en het geven van adequaat studiekeuzeadvies aan jongeren.

 

"Mijn focus ligt eerst op de grondige kennismaking met de leerling of student en dit met behulp van een KernTalentenanalyse. Ik vind het belangrijk om te werken in een niet-therapeutische setting wat jongeren aangenaam vinden. Het gesprek start heel plezierig omdat ik met hen in eerste instantie praat over hun favoriete bezigheden als kind: voetballen, kampen bouwen, gamen, knutselen, jeugdbeweging, enz..

In het tweede deel van de analyse beluister ik het verhaal van jongeren heel aandachtig. Invoelend tewerk gaan en een open blik hebben, vind ik daarbij essentieel. De onderwerpen school, opvoeding, vriendschappen, maar zeker ook hun dromen en wensen voor de toekomst komen aan bod.

Tot slot kom ik als Analist aan het woord en krijgen de studenten zicht op hun prachtige KernTalenten en tevens unieke persoonlijkheid. In deze fase van het gesprek zijn ook ouders welkom om mee te luisteren. Hoe meer ouders én jongeren begrijpen hoe de vork in de steel zit, hoe meer iedereen zich als een team achter een studiekeuze kan scharen. De uitkomst van de KernTalentenanalyse zorgt er in combinatie met mijn kennis over het onderwijslandschap voor dat ik een duidelijk studiekeuzeadvies kan formuleren waarmee jongeren en ouders daadwerkelijk geholpen zijn. Het is voor mij telkens weer een eer en een plezier om te mogen werken met deze briljante jonge talenten!"

 
 
 

André Vandevenne combineert ruim 40 jaar ervaring als leerkracht, directeur en coördinerend directeur van een scholengemeenschap, met zijn verworven kennis in het sociaal-emotionele, denkontwikkeling (Feuerstein), coaching, de KernTalentenmethodiek, …

 

Hij is analist sedert 2011 en gecertificeerd KernTalententrainer. Zijn passie ligt, naast loopbaanbegeleiding, bij het bekend maken van de KernTalentenmethode in het onderwijs en jongeren helpen om juiste keuzes te maken op hun levensweg. Hij vertelt het graag zelf zo:

"Jongeren begeleiden bij hun studiekeuze is telkens weer met verwondering en verbazing kijken naar hun rijkdom aan talenten, hun kracht en hun mogelijkheden. Het is een geruststelling te weten dat jongeren op basis van hun KernTalenten, juiste keuzes kunnen maken in hun leven (studie, beroep, …). Het is genieten als jongeren ontdekken dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze daar fier op mogen zijn en dat ze hiermee het verschil kunnen maken voor zichzelf en de andere(n)."

 
 
 

Nicol Heijmans is medeoprichtster van een (bovenschoolse) plusklas met doorgaande leerlijn in Nederland. Ze maakt onderwijsarrangementen op maat in zowel primair onderwijs (= basisschool) en voorgezet onderwijs (= secundair), individueel en voor groepen. Ze is tevens coach en doet dit alles als specialist Hoogbegaafdheid sinds 2005. Nicol is intussen Erkend KernTalententrainer en geeft KernTalentenopleidingen in Nederland.

 

"Mijn passie ligt bij hoogbegaafde kinderen en jongeren. Met name de laatste groep gaat me aan het hart. Zij worden binnen ons stugge onderwijssysteem afgerekend op resultaten zonder de persoonskenmerken mee te nemen. Jarenlang ben ik blijven zoeken naar ‘iets’ om hen naast hun hoge intelligentie te sterken in hun hevige bewustzijn. De KernTalentenmethode bleek hét instrument waar ik altijd naar zocht. Ik ervaarde vaak dat pubers weinig tot geen zelfinzicht hebben, terwijl dat wel van ze verwacht wordt. Ze moeten echter wel al heel jong een profiel- en wat later een studiekeuze maken. Dit gebrek aan zelfkennis leidt tot de nodige onzekerheden, met als gevolg foute keuzes. Intussen heb ik tientallen jongeren door een KernTalentenanalyse een boost gegeven, waardoor ze in hun kracht kwamen. Wat hen weer hielp om een weloverwogen keuze te maken die prima bij hen past.

Met de KernTalentenanalyse kan ik bij hun fundamenten komen, en met behulp van hun KernTalentenconstellatie kiezen ze voor een toekomst waar ze gelukkig van worden en energie krijgen. Ik ervaar dat dit het zetje is dat ze nodig hebben om dicht bij zichzelf te blijven en van daaruit een positieve, passende en duurzame keuze te maken."

 
 
 
 

Wist je dat de KernTalentenanalyse in vier talen wordt gedaan? Vragenlijst en verslag zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.