Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Waarom KernTalentenanalist worden?

 
 

Ben je psycholoog, coach, HR-professional, therapeut, loopbaanbegeleider, zorgcoördinator of begeleid je mensen in een andere rol?

Als coach wil je liefst geen kostbare uren verliezen om slechts mondjesmaat zicht te krijgen op de drijfveren, talenten, persoonlijkheid en motivatie van je coachee. Je wil het liefst meteen met al die kennis aan de slag, zodat je werk snel vruchten afwerpt. 

Als HR-professional wil je geen abnormaal verloop of absenteïsme en geen mensen op de foute plaats, wel de juiste M/V op de juiste plaats - nu en later. En je wil je leidinggevenden concreet adviseren hoe ze best met elke medewerker omgaan om op een fijne manier resultaten te boeken met hun team. Bovendien wil je weten welke talenten je voor de toekomst al in huis hebt.

 

Als psycholoog, arts of (para)medisch hulpverlener wil je mensen concreet bijstaan om hun problemen op te lossen en mik je natuurlijk op hun vrijwillige en gemotiveerde medewerking.

 

Met de KernTalentenmethode kan je dit alles, want ze biedt diepgaand zicht op aard, potentieel én intrinsieke motivatie.

Een KernTalentenanalyse zet mensen in hun waarde en kracht. De resultaten van een analyse geeft mensen immers goesting zichzelf (weer) op de rails te zetten.

Een KernTalentenanalyse biedt een perfect zicht op energievreters en -gevers, op wat hun ogen doet blinken of juist niet.

Een KernTalentenanalyse levert levenslang bruikbare resultaten op.

 
 

Wie zijn onze Analisten?

 

Onze bijna 300 Erkende Analisten gingen niet over één nacht ijs. Ze wilden zeker weten dat de KernTalentenopleiding een reële meerwaarde betekent in hun werk. 

De meesten bezitten immers al een master, PhD of bachelor diploma en hebben tonnen ervaring in hun domein: human resources of personeelszaken, coaching, psychologie, (psychia- trische) geneeskunde, loopbaanbegeleiding, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, studie(keuze)begeleiding, management, organisatie, engineering, operations, bedrijfskunde …

Velen scholen zich bij omdat ze professioneel tot de besten willen horen. De KernTalentenmethode is zo sterk gebleken dat ze niet meer kan ontbreken in hun arsenaal van competenties. De meesten verruimen ook nog eens graag hun expertise in specifieke menselijke eigenschappen zoals hoogbegaafdheid, HSP, perfectionisme en tal van andere. Eigenschappen die we in de KernTalentenmethode nauwgezet kunnen duiden.

 

 

 

Ongeveer een derde van onze analisten vatte de cursus aan nadat ze zelf een KernTalentenanalyse hadden meegemaakt. De andere tweederde waren overtuigd door de resultaten in hun organisatie, of door getuigenissen van mensen die een analyse kregen, of door het lezen van de boeken van Danielle Krekels: ‘Beken(d) Talent – Ken je KernTalenten en maak de juiste keuzes in je studies, je werk en je leven’ uit 2012 en 'Krachtig met KernTalenten - Werk met je sterke punten en maak studie- en carrièrekeuzes die levenslang bij je passen' van juni 2018.

De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U.Brussel door het team o.l.v. Prof. Dr. Elke Van Hoof gaf de online KernTalentenvragenlijst een betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. Daar werd ook bewezen hoe de KernTalentenmethode 'mensen concreet helpt om zichzelf te ontwikkelen en ze goesting geeft zichzelf (weer) op de rails te zetten'.

 
 

Wetenschappelijk gevalideerd

De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U.Brussel door het team o.l.v. Prof. Dr. Elke Van Hoof gaf de online KernTalentenvragenlijst een betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. Daar werd ook bewezen hoe de KernTalentenmethode 'mensen concreet helpt om zichzelf te ontwikkelen en ze goesting geeft zichzelf (weer) op de rails te zetten'.

Uit het persbericht van de VUB dd 19/5/2015:

 
 

Kennis van KernTalenten helpt bij bestrijding van stress & burn-out

Op 12 en 13 mei 2015 organiseerde Prof. Dr. Elke Van Hoof het 1e internationaal congres rond HSP (hoogsensitiviteit).

Prof. Dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out.  Ze doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is er coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals”.

(...)

 

KernTalenten

Een effectieve manier om positief met stress & burn out om te gaan, is je KernTalenten te leren kennen. KernTalenten zijn jouw Aard, Potentieel en Intrinsieke Motivatie op oorspronkelijk niveau. De KernTalentenmethode wordt al ruim 25 jaar gebruikt bij selectie van ingenieurs en wetenschappers.

Intussen werden meer dan honderd HR-managers, coaches, psychologen en andere professionals opgeleid tot Erkend KernTalentenanalist. Zij gebruiken deze kennis als specialist in hun eigen vakgebied, gaande van studiekeuze over loopbaanbegeleiding, promotie, HR-beleid, relatiebemiddeling, teambuilding, enzovoort.

 

Juiste keuzes maken

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalententest aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof.  

Zij maakte op het VUB-congres de resultaten van haar onderzoek rond stress, burn-out & HSP bekend.

Uit dit onderzoekt blijkt dat de KernTalententest qua betrouwbaarheid even goed scoort als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte ter wereld) en beter dan MBTI.

 
 

Wat doet CoreTalents voor haar Erkende Analisten?

 

Je wilt als analist graag concreet aan de slag, met de zekerheid met vragen of problemen bij professionals terecht te kunnen. Daarvoor zorgt CoreTalents op verschillende manieren.

Danielle Krekels verdiept zich als ontdekker nog altijd verder in de KernTalenten en hun eindeloze combinaties. Doorgedreven onderzoek blijft een belangrijk item en ze spart graag met ervaren en bevlogen Analisten over nieuwe inzichten. Die onderzoekt ze dan verder en indien ze juist zijn, deelt ze deze nieuwe kennis met haar Analisten.

Ook draagt Danielle met verve de blijde boodschap uit omdat de hele wereld mag, neen: moét weten hoe  je duurzame en positieve keuzes maakt.  

 

ir. Dirk Sterkendries waakt als bedrijfsleider over de gezondheid van de organisatie en over de status van ‘ambassadeur’ die elke KernTalentenanalist heeft.

Hij werkt hard zodat alle Analisten krijgen wat ze nodig hebben om dat te doen wat ze willen doen: kwalitatief hoogstaande analyses uitvoeren.

Hij staat in voor de organisatie van opleidingen, masterclasses, verfijn de profesional-namiddagen, de jaarlijkse TerugKomDaK, praktische vragen en andere noden van elke Analist.

Dirk is onze rots in de branding en een betrouwbare steun en toeverlaat van zowel Danielle als àlle Analisten, waar dan ook, bij vragen of problemen. 

 

En omdat Danielle en Dirk man en vrouw zijn in een structureel goed huwelijk, is de communicatielijn zeer kort. Zit een Analist met een probleem? Een van beiden snelt te hulp.

Of het nu inhoudelijk is of organisatorisch, Danielle en Dirk leggen ‘hun’ Analisten met alle plezier in de watten. Zij willen immers hun droom verwezenlijken: ‘mensen inzicht geven in hun KernTalenten om duurzame en positieve keuzes te maken’ en dat kan alleen maar met enthousiaste én bekwame Analisten.

Daarom wordt er ook zo streng over kwaliteit gewaakt en luisteren ze graag naar de CoreTalents Adviesraad die 2-jaarlijks gekozen wordt, en naar onze Kwaliteitscommissie.

 
 

Wat na de opleiding?

 

Kwalitatieve ondersteuning

Vele Analisten werden vrienden en tientallen werken met elkaar samen aan grote projecten of in organisaties.

Anderen werken op zichzelf of in organisaties en geven daar het beste van zichzelf en de KernTalentenmethode.     Dat vinden wij natuurlijk fantastisch!

Daarom zorgt CoreTalents graag mee voor kwalitatieve en soms zelfs wat logistieke ondersteuning, en bevorderen we met plezier de verdere groei van alle Analisten die dit wensen.                  Dirk organisatorisch en Danielle inhoudelijk: we helpen je graag!

 

Bijscholingen en activiteiten

De continue bijscholingen en activiteiten in de vorm van infoavonden, een jaarlijkse terugkomdag, masterclasses rond een thema dat de Analisten zelf kiezen, refine the professional-namiddagen rond een achttal onderwerpen, een besloten Analisten ‘Spiegelgroep’ op Facebook voor casussen of vragen aan elkaar, een groep op LinkedIn, blogs die Danielle schrijft, een maandelijkse Nieuwsbrief met soms kleine dingetjes, andere social media … zorgen ervoor dat je kennis als Analist up to date blijft. 

 

Analistenraad

Naast het bereidwillig luisteren door Dirk en Danielle naar individuele bekommernissen van Analisten, bestaat er vanaf het prilste begin in 2005 een ‘Adviesraad’. Die bestaat uit 5 tot 7 Analisten, elke 2 jaar gekozen als vertegenwoordigers door alle Analisten. Bovendien is er onze ‘Kwaliteitscommissie’ van 5 zeer ervaren Analisten en/of Trainers die eventuele klachten van cliënten behandelt - tot op heden: 0 - en aanbevelingen doet voor de verhoging van de analysekwaliteit.

 
 
 

Speciale projecten

Heel wat Analisten trekken aan de kar voor pilootprojecten rond speciale thema's, of werken met doelgroepen die ons extra nauw aan het hart liggen zoals jongeren en onderwijs.

Sommige Analisten, wetenschappelijk gevormd met ervaring in (post-)doctoraal onderzoek, werken mee aan verder wetenschappelijk onderzoek rond de KernTalenten-    methode, zodat we de laatste nieuwe inzichten uit hersenonderzoek kunnen integreren.

En er zijn altijd creatieve geesten die met knappe nieuwe producten komen zoals onze KernTalentenkaartjes – een prachtige tool die erg wordt gesmaakt.

In 2019 willen we starten we met de uitbouw van een speciaal programma rond ‘KernTalenten en diversiteit & inclusie’ want we beseffen beter dan wie ook dat iederéén sterke KernTalenten heeft, zelfs al zijn ze (nog) niet zichtbaar door een ongelukkige studiekeuze of niet-geboden kansen.

Kortom: Danielle en Dirk dragen zorg voor een springlevende en sterk met elkaar betrokken community en behandelen de Analisten voor wat ze zijn: onze prachtige ambassadeurs, ronduit échte VIPS!

 
 
 

Getuigenissen

Deze Analisten vertellen je graag waarom ze met de KernTalentenmethode werken en wat ze er elke dag in hun praktijk mee doen.

 
 

Ilse Hendrickx is analist sedert 2012 en gecertificeerd KernTalententrainer. Eén van haar passies is het begeleiden van jongeren bij hun studies en het geven van adequaat studiekeuzeadvies.

 

"Mijn focus ligt eerst op de grondige kennismaking met de leerling of student en dit met behulp van een KernTalentenanalyse. Ik vind het belangrijk om te werken in een niet-therapeutische setting wat jongeren aangenaam vinden. Het gesprek start heel plezierig omdat ik met hen in eerste instantie praat over hun favoriete bezigheden als kind: voetballen, kampen bouwen, gamen, knutselen, jeugdbeweging, enz..

In het tweede deel van de analyse beluister ik het verhaal van jongeren heel aandachtig. Invoelend tewerk gaan en een open blik hebben, vind ik daarbij essentieel. De onderwerpen school, opvoeding, vriendschappen, maar zeker ook hun dromen en wensen voor de toekomst komen aan bod.

Tot slot kom ik als Analist aan het woord en krijgen de studenten zicht op hun prachtige KernTalenten en tevens unieke persoonlijkheid. In deze fase van het gesprek zijn ook ouders welkom om mee te luisteren. Hoe meer ouders én jongeren begrijpen hoe de vork in de steel zit, hoe meer iedereen zich als een team achter een studiekeuze kan scharen. De uitkomst van de KernTalentenanalyse zorgt er in combinatie met mijn kennis over het onderwijslandschap voor dat ik een duidelijk studiekeuzeadvies kan formuleren waarmee jongeren en ouders daadwerkelijk geholpen zijn. Het is voor mij telkens weer een eer en een plezier om te mogen werken met deze briljante jonge talenten!"

 
 
 

Ingrid Everaerts  is behalve KernTalentenanalist gecertificeerd KernTalententrainer en bijna 20 jaar zowel individueel als teamcoach. Ze leidt sedert 2011 ook zelf coaches op vanuit het principe dat elke coachee een competente coach verdient.

 

"Ik gebruik de KernTalentenmethode als werkinstrument dat mij onmiddellijk zicht geeft op wie mijn coachee is en waarnaar zijn of haar voorkeuren uit gaan. Dit bespaart mij als coach veel tijd in het coaching proces, want op die manier kan ik snel inspelen op zijn of haar motivatoren en weet ik het ‘huiswerk’ aan te passen aan de energie-drivers. Voor de coachee is het een enorm voordeel dat hij of zij snel inzicht krijgt in zichzelf en op die manier het aangeleerde graag en grondig verankert.

De KernTalentenmethodiek verschilt in die mate met andere technieken dat hij voor mij dieper gaat, gericht is op het positieve én dat het voor de coachee heel leuk is om naar zijn kindertijd te gaan. Er is geen bedreiging tegenover een klassieke test invullen."

 
 
 

Joachim Willems 

is IT team coach en ondersteunt het HR-beleid bij Amplexor Belgium. Amplexor is implementator van complexe websites, intranet applicaties en systemen voor geautomatiseerd documentenbeheer.

 

HRM bij Amplexor Belgium gebruikt de KernTalentenmethode voor selectie en rekrutering en om de profielen van al hun medewerkers - vnl. IT'ers en ingenieurs - op te stellen.

Joachim is Analist sedert mei 2015 en gebruikt de KernTalentenmethode. "De sterke nadruk op motivatie - eerder dan competenties alleen - om op basis daarvan werknemers te ondersteunen in de ontwikkeling van hun loopbaan op lange termijn. De nadruk op motivatie en potentieel verzekert dat belangrijke carrière keuzes gefundeerd zijn en dat werknemers met veel goesting de juiste jobs uitoefenen."

 
 
 

Kathleen D’Hoogh is ruim 18 jaar actief in de HR-wereld. Als HR (interim) manager ontdekte ze de KernTalenten in 2008 en werd toen Erkend Analist.

 

"Ik zet de methode sindsdien succesvol in bij aanwerving en bij talentontwikkeling- en leiderschapstrajecten in diverse organisaties. Als teamcoach bij cultuurveranderingstrajecten en als individuele coach voor bedrijfsleiders en leidinggevenden, zie ik dat de KernTalentenmethode verbluffend sterke inzichten biedt en een prachtige basis vormt om mensen bij te staan in hun verdere ontwikkeling - zowel professioneel als op persoonlijk vlak. Door het aanwenden van KernTalenten in team coaching en bij individuele coaching, merk ik dat mensen volledig in hun kracht komen te staan. Door dankbaar gebruik te maken van mijn eigen sterke KernTalenten zit ik trouwens zelf ook in full flow."

 
 
 

Mireille Vandevorst is loopbaanbegeleider en detacheert HR-professionals in KMO’s. Zij kwam met de KernTalentenmethode in contact door haar werk als rekruteerder van ingenieursprofielen, die witte raven.

 

Omwille van de accuraatheid in de diverse selecties voor de 'right (wo)man on the right place' die ze zag bij ingenieursselectiebureau Alprocor - dat de KernTalentenmethode hanteert en waarvan CoreTalents een spin-off is - volgde ze zelf de opleiding tot Erkend Analist. Ze vertelt: 

"Tijdens deze opleiding ontdekte ik mijn eigen KernTalenten wat me aanzette tot de oprichting van mijn eigen bedrijf. Als kind zei ik al altijd dat ik ondernemer wilde worden, maar mijn ouders en man gaven me jarenlang de ‘goede raad’ om te kiezen voor zekerheid en een vast contract. Ik gooide die hele zekerheid van vast dienstverband evenwel overboord en stapte met een flinke dosis zelfvertrouwen en vol overtuiging in het ondernemerschap. 

Elke medewerker wordt aangeworven op basis van hun KernTalenten. Mijn werknemers kennen elkaars sterke KernTalenten en dat is DE grootste surplus in ons team en voor de groei van mijn firma Solut, die oplossingen biedt met Passie for HR."

 
 
 

Monique Loo is zelfstandig ondernemer die in veelkleurige rollen haar ervaringen als bedrijfsarts, coach, trainer, KernTalentenanalist, supervisor en intervisiebegeleider inzet.

 

"Ik doe dit ten gunste van mijn cliënten die met mij de interactie opzoeken omdat ze (vaak) op zoek zijn naar hoe ze ‘beter’ in hun eigen vel kunnen zitten en slimmer de combinatie maken tussen wat zij nodig en te bieden hebben, en wat de (werk)omgeving nodig en te bieden heeft. Uiteindelijk gaat het om een leven lang ontwikkelen van mensen in en met hun omgeving, van alle leeftijden in alle levensfasen, wat mij betreft ongehinderd door formele pensioenen etc.

Daardoor is mijn rol niet de standaard-dokter-in-de-spreekkamer meer. Ik ben al niet meer als ‘verzuimdokter’ in de spreekkamer actief sedert 2000. Ik hou daarentegen juist ‘open spreekuren’ en het gaat daarbij steeds om ‘positieve inzetbaarheid’, niet om het wegwerken van verzuim.

Deze voorbeelden van inzichten van werkende mensen door het gebruik van de KernTalentenmethode deel ik graag:

  • Je mag heel erg van mensen houden en hen plezier willen doen, terwijl je toch ‘stuk’ kunt lopen op hen te moeten verzorgen. (Verpleegkundige worden in verzorgende taken is dan niet de beste job.)
  • Je kunt zeker wel ‘dominant’ willen zijn en gaan voor winst en impact en toch daarnaast, net zo goed verlies accepteren. (Waar een team niet snapte dat een dominante baas toch echt wel ook verlies kon incasseren, en dat dit niet een spel van hem was.)
  • Je kunt zeker wel genieten en energie krijgen van actief, al dan niet gestructureerd, werken in een team, en toch gek gillend weglopen van het passief socializen en small talken. (In een team waar enkele teamleden nooit thuis gaven als het om socializen ging, terwijl ze in teamverband actief steeds klaar stonden en straalden.)
  • Je kunt echt wel én van alles wat willen weten, en tegelijkertijd ook behoefte voelen om je echt te verdiepen in één onderwerp. (Bij een professional die dacht dat er iets met hem mis was omdat hij beide wilde, maar vond - net als zijn omgeving - dat hij een keuze moest maken omdat het niet samen zou kunnen gaan.)

Deze inzichten zijn met de standaard testen (de op Jung gebaseerde polariserende lijnen) lastig te combineren. Ze zetten mensen immers vaak op het verkeerde been en leiden er soms toe dat werkenden hun sterke KernTalenten ‘daarom’ dan maar uitsloten. Of dat ze hun kleine KernTalenten ‘verplicht’ toepasten. Onbewust, want ze kenden hun KernTalenten toen nog niet.

De genoemde inzichten leidden er bij de betrokken cliënten toe dat zij een gezondere weg vonden om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen. Zij snappen nu op welke punten eerdere begeleiding of werkaanpassing niet voldoende was of juist averechts werkte, en kunnen nu zelf en met de (werk)omgeving gezondere keuzes maken, ook voor de toekomst: fluitend weer in werk."

 
 
 

Opleiding tot Erkend Analist

 

De achtdaagse opleiding (inclusief examen en nazorgdag binnen 6 maanden) spreidt zich uit over ca. 3-4 maanden en wordt telkens in het voor- en najaar georganiseerd. Het diploma geeft je levenslang recht op de materialen nodig voor een geldige KernTalentenanalyse.

In Nederland of België is dat in het Nederlands, vanaf 2019 volgt de opleiding in het Frans en/of Engels. 

 

Wist je al dat een analyse in vier talen kan? Vragenlijst en rapporten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.