Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Waarom Erkend KernTalentenanalist of -tolk worden?

 
 

Ben je psycholoog, coach, HR-professional, therapeut, loopbaanbegeleider, zorgcoördinator of begeleid je mensen in een andere rol?

Met de KernTalentenmethode bied je mensen een diepgaand zicht op hun aard, potentieel én intrinsieke motivatie. Dat helpt hen - en jou - om hun problemen aan te pakken en op te lossen.

Je weet waarschijnlijk al dat een KernTalentenanalyse mensen in hun waarde en kracht zet. En dat de resultaten van een analyse mensen goesting geeft zichzelf (weer) op de rails te zetten.

En je weet vast ook al dat een KernTalentenanalyse perfect zicht geeft op wat mensen energie geeft en kost, en wat hun ogen doet blinken of juist niet. En dat het aansluitende gestructureerde diepte-interview ook normen en waarden, competenties en andere belangrijke inzichten biedt. 

 

Als coach wil je liefst geen kostbare uren verliezen om slechts mondjesmaat zicht te krijgen op de drijfveren, talenten, persoonlijkheid, motivatie, competenties, normen & waarden … van je coachee. Je wil natuurlijk graag meteen aan de slag zodat je werk sneller vruchten afwerpt. 

Als HR-professional wil je uiteraard de juiste M/V op de juiste plaats, nu en in de toekomst. En wil je leidinggevenden concreet en met de juiste kennis van zaken adviseren hoe ze best met elke medewerker omgaan om op een fijne manier snel resultaten te boeken. Bovendien wil je weten welke talenten je voor de toekomst precies in huis hebt.

Als psycholoog, arts of (para)medisch hulpverlener wil je mensen concreet bijstaan om hun problemen te helpen oplossen en mik je natuurlijk op hun vrijwillige en gemotiveerde medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 

Wie zijn onze Erkende Analisten en Erkende Tolken?

 

Onze bijna 400 Erkende Analisten en Erkende Tolken gingen niet over één nacht ijs. Ze wilden zeker weten dat de KernTalentenopleiding een reële meerwaarde betekent in hun werk. Waarom?

De meesten bezitten al een Master, PhD of Bachelor diploma en hebben veelal tonnen expertise en ervaring in hun domein: human resources of personeelszaken, coaching, psychologie, (psychiatrische) geneeskunde, loopbaanbegeleiding, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, studie(keuze)begeleiding, management, organisatie, engineering, operations, bedrijfskunde …

Velen scholen continu bij en verruimen zo hun expertise met kennis en ervaring in HR, (team)coaching, loopbaanbegeleiding, jongeren, hoogbegaafdheid, HSP, perfectionisme en tal van andere domeinen en menselijke eigenschappen.

 

 

Ongeveer een derde van onze analisten vatte de cursus aan nadat ze zelf een KernTalentenanalyse hadden meegemaakt. De andere tweederde waren overtuigd door de getuigenissen van mensen die er een hadden gekregen, of door het lezen van het boek van Danielle Krekels: ‘Beken(d) Talent – Ken je KernTalenten en maak de juiste keuzes in je studies, je werk en je leven’ of van 'Krachtig met KernTalenten' dat in juni 2018 verscheen.

De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U.Brussel door het team o.l.v. Prof. Dr. Elke Van Hoof gaf de online KernTalentenvragenlijst een test-hertest betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. Er bleek ook uit dat een KernTalentenanalyse mensen concreet aanzet zichzelf weer op de rails te zetten.

Onze toegepaste cursus "Train de Tolk" mikt op mensen die met de resultaten van een analyse aan de slag willen gaan in de praktijk. Erkende Tolken zijn experten in het toepassen van de resultaten van een KernTalentenanalyse door een Erkend Analist. Zij bouwen de brug naar de dagelijkse realiteit in RSS, coaching, studiekeuze, loopbaanbegeleiding, burn-outpreventie en -remediëring, (her)intreding in de Arbeidsmarkt, enzovoort. Elk moment dat iemand zich vragen stelt, keuzes wil maken, twijfelt ... en een steuntje in de rug dus meer dan welkom is.    

 
 

Wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst

De wetenschappelijke validatie in het voorjaar van 2015 aan de V.U.Brussel door het team o.l.v. Prof. Dr. Elke Van Hoof gaf de online KernTalentenvragenlijst een test-hertest betrouwbaarheidsindex van Cronbach’s Alpha .84. Ook gaf de kwalitatieve analyse aan dat de KernTalentenanalyse mensen concreet aanzet zichzelf weer op de rails te zetten.

 
 

Kennis van KernTalenten helpt bij bestrijding van stress & burn-out

Op 12 en 13 mei 2015 organiseerde Prof. Dr. Elke Van Hoof het 1e internationaal congres rond HSP (hoogsensitiviteit).

 

Prof. Dr. Elke Van HoofProf. Dr. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out.  Ze doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en is er coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals”.

 

 

KernTalenten

Een effectieve manier om positief met stress & burn out om te gaan, is je KernTalenten te leren kennen. KernTalenten zijn jouw Aard, Potentieel en Intrinsieke Motivatie op oorspronkelijk niveau. De KernTalentenmethode wordt al ruim 25 jaar gebruikt bij selectie van ingenieurs en wetenschappers.

Intussen werden meer dan honderd HR-managers, coaches, psychologen en andere professionals opgeleid tot Erkend KernTalentenanalist. Zij gebruiken deze kennis als specialist in hun eigen vakgebied, gaande van studiekeuze over loopbaanbegeleiding, promotie, HR-beleid, relatiebemiddeling, teambuilding, enzovoort.

 

Juiste keuzes maken

De kwalitatieve analyse van het onderzoek toont aan dat de resultaten van de KernTalenten aanzet tot directe actie, om met goesting de nodige veranderingen door te voeren om jezelf weer op de rails te zetten’ zegt Prof. Dr. Elke Van Hoof.  

Zij maakte op het VUB-congres de resultaten van haar onderzoek rond stress, burn-out & HSP bekend.

Uit dit onderzoekt blijkt dat de KernTalentenvragenlijst qua test-hertest-hertest een betrouwbaarheid .84 C.A. score behaalt, wat zeer hoog is.

 
 

Hoe zorgt CoreTalents voor doorgedreven kennis en een gezonde organisatie?

 

Danielle Krekels verdiept zich nog altijd in de KernTalenten en hun eindeloze combinatiemogelijkheden. Doorgedreven onderzoek blijft een belangrijk item en ze spart graag met ervaren en bevlogen Analisten over nieuwe inzichten. Die onderzoekt ze dan graag verder en indien ze juist zijn, deelt ze deze nieuwe kennis met haar Analisten.

Danielle draagt met verve de blijde boodschap uit omdat de hele wereld mag, neen: moét weten hoe  je duurzame en positieve keuzes maakt. Daarom is de samenwerking met een professioneel PR-bureau een stukje van haar verantwoordelijkheid.   

 

Dirk Sterkendries waakt als bedrijfsleider over de gezondheid van de organisatie en over de status van ‘ambassadeur’ die elke KernTalentenanalist heeft.

Hij werkt hard zodat alle Analisten krijgen wat ze nodig hebben om dat te doen wat ze willen doen: kwalitatief hoogstaande analyses uitvoeren.

Dirk is onze rots in de branding en een betrouwbare steun en toeverlaat van zowel Danielle als alle Analisten bij vragen of problemen. 

 

En omdat Danielle en Dirk man en vrouw zijn in een structureel goed huwelijk, is de communicatielijn kort. Zit een Analist met een probleem? Een van beiden biedt snel hulp.

Of het nu inhoudelijk is of eerder organisatorisch, Danielle en Dirk leggen ‘hun’ Analisten met alle plezier in de watten. Zij willen immers hun droom verwezenlijken: ‘mensen inzicht geven in hun KernTalenten om duurzame en positieve keuzes te maken’, en dat kan alleen maar met enthousiaste én bekwame Analisten.

 
 

Wat doet CoreTalents voor haar Erkende Analisten? Of: wat na de opleiding?

 

Kwalitatieve ondersteuning

Vele Analisten werden vrienden en tientallen werken met elkaar samen aan grote projecten of in organisaties. Anderen werken liever zelfstandig en geven zo het beste van zichzelf en de KernTalentenmethode.

Dat vinden wij natuurlijk fantastisch!

Daarom staat CoreTalents graag in voor kwalitatieve ondersteuning en zelfs voor verdere groei voor alle Analisten die dit wensen.

 

Bijscholingen en activiteiten

De continue bijscholingen en activiteiten in de vorm van infoavonden, een jaarlijkse terugkomdag, masterclasses rond een thema dat de Analisten zelf kiezen, Verdiepingsdagen om de kennis op peil te houden en nieuwe inzichten te delen, een besloten Analisten ‘Spiegelgroep’ op Facebook voor casussen of vragen aan elkaar, een groep op LinkedIn, blogs die Danielle schrijft, een maandelijkse Nieuwsbrief met soms kleine dingetjes, andere social media … Dit alles zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van onze Erkende KernTalentenanalisten up to date blijft. 

 

Analistenraad

Naast het bereidwillig luisteren door Dirk en Danielle naar bekommernissen van de Analisten, bestaat er al vanaf het prilste begin in 2005 een ‘Adviesraad’. Die bestaat uit 5 tot 7 Analisten, gekozen als vertegenwoordigers door alle Analisten. Bovendien is er de ‘Kwaliteitscommissie’ van 5 zeer ervaren Analisten en/of Trainers die eventuele klachten over een Analyse van cliënten behandelt en aanbevelingen doet voor de verhoging van de analysekwaliteit.

 
 
 

Speciale projecten

Sommige Analisten trekken aan de kar voor pilootprojecten, of werken met speciale doelgroepen zoals jongeren en onderwijs.

Anderen zijn betrokken bij het verder wetenschappelijk onderzoek zodat we de nieuwste inzichten uit hersenonderzoek kunnen integreren.

En er zijn altijd creatieve geesten die met knappe nieuwe producten komen zoals de KernTalentenkaartjes – een prachtige tool die erg wordt gesmaakt.

In 2019 startte Danielle met de uitbouw van een speciaal programma rond ‘KernTalenten en diversiteit & inclusie’. We beseffen beter dan wie ook dat werkelijk iederéén sterke KernTalenten heeft, ook al zijn ze (nog) niet zichtbaar.

Kortom: Danielle en Dirk dragen zorg voor een springlevende en sterk met elkaar betrokken community en behandelen de Analisten voor wat ze zijn: onze prachtige ambassadeurs en echte VIPS!

 
 
 

Getuigenissen

Deze Analisten vertellen je graag waarom ze met de KernTalentenmethode werken en wat ze er elke dag in hun praktijk mee doen.

 
 

Ilse Hendrickx is analist sedert 2012 en gecertificeerd KernTalententrainer. Eén van haar passies is het begeleiden van jongeren bij hun studies en het geven van adequaat studiekeuzeadvies.

 

"Mijn focus ligt eerst op de grondige kennismaking met de leerling of student en dit met behulp van een KernTalentenanalyse. Ik vind het belangrijk om te werken in een niet-therapeutische setting wat jongeren aangenaam vinden. Het gesprek start heel plezierig omdat ik met hen in eerste instantie praat over hun favoriete bezigheden als kind: voetballen, kampen bouwen, gamen, knutselen, jeugdbeweging, enz..

In het tweede deel van de analyse beluister ik het verhaal van jongeren heel aandachtig. Invoelend tewerk gaan en een open blik hebben, vind ik daarbij essentieel. De onderwerpen school, opvoeding, vriendschappen, maar zeker ook hun dromen en wensen voor de toekomst komen aan bod.

Tot slot kom ik als Analist aan het woord en krijgen de studenten zicht op hun prachtige KernTalenten en tevens unieke persoonlijkheid. In deze fase van het gesprek zijn ook ouders welkom om mee te luisteren. Hoe meer ouders én jongeren begrijpen hoe de vork in de steel zit, hoe meer iedereen zich als een team achter een studiekeuze kan scharen. De uitkomst van de KernTalentenanalyse zorgt er in combinatie met mijn kennis over het onderwijslandschap voor dat ik een duidelijk studiekeuzeadvies kan formuleren waarmee jongeren en ouders daadwerkelijk geholpen zijn. Het is voor mij telkens weer een eer en een plezier om te mogen werken met deze briljante jonge talenten!"

 
 
 

Ingrid Everaerts is behalve KernTalentenanalist gecertificeerd KernTalententrainer en bijna 20 jaar zowel individueel als teamcoach. Ze leidt sedert 2011 ook zelf coaches op vanuit het principe dat elke coachee een competente coach verdient.

 

"Ik gebruik de KernTalentenmethode als werkinstrument dat mij onmiddellijk zicht geeft op wie mijn coachee is en waarnaar zijn of haar voorkeuren uit gaan. Dit bespaart mij als coach veel tijd in het coaching proces, want op die manier kan ik snel inspelen op zijn of haar motivatoren en weet ik het ‘huiswerk’ aan te passen aan de energie-drivers. Voor de coachee is het een enorm voordeel dat hij of zij snel inzicht krijgt in zichzelf en op die manier het aangeleerde graag en grondig verankert.

De KernTalentenmethodiek verschilt in die mate met andere technieken dat hij voor mij dieper gaat, gericht is op het positieve én dat het voor de coachee heel leuk is om naar zijn kindertijd te gaan. Er is geen bedreiging tegenover een klassieke test invullen."

 
 
 

Joachim Willems is IT team coach en ondersteunt het HR-beleid bij Amplexor Belgium. Amplexor is implementator van complexe websites, intranet applicaties en systemen voor geautomatiseerd documentenbeheer.

 

HRM bij Amplexor Belgium gebruikt de KernTalentenmethode voor selectie en rekrutering en om de profielen van al hun medewerkers - vnl. IT'ers en ingenieurs - op te stellen.

Joachim is Analist sedert mei 2015 en gebruikt de KernTalentenmethode. "De sterke nadruk op motivatie - eerder dan competenties alleen - om op basis daarvan werknemers te ondersteunen in de ontwikkeling van hun loopbaan op lange termijn. De nadruk op motivatie en potentieel verzekert dat belangrijke carrière keuzes gefundeerd zijn en dat werknemers met veel goesting de juiste jobs uitoefenen."

 
 
 

Kathleen D’Hoogh is ruim 18 jaar actief in de HR-wereld. Als HR (interim) manager ontdekte ze de KernTalenten in 2008 en werd toen Erkend Analist.

 

"Ik zet de methode sindsdien succesvol in bij aanwerving en bij talentontwikkeling- en leiderschapstrajecten in diverse organisaties. Als teamcoach bij cultuurveranderingstrajecten en als individuele coach voor bedrijfsleiders en leidinggevenden, zie ik dat de KernTalentenmethode verbluffend sterke inzichten biedt en een prachtige basis vormt om mensen bij te staan in hun verdere ontwikkeling - zowel professioneel als op persoonlijk vlak. Door het aanwenden van KernTalenten in team coaching en bij individuele coaching, merk ik dat mensen volledig in hun kracht komen te staan. Door dankbaar gebruik te maken van mijn eigen sterke KernTalenten zit ik trouwens zelf ook in full flow."

 
 
 

Mireille Vandevorst is loopbaanbegeleider en detacheert HR-professionals in KMO’s. Zij kwam met de KernTalentenmethode in contact door haar werk als rekruteerder van ingenieursprofielen, die witte raven.

 

Omwille van de accuraatheid in de diverse selecties voor de 'right (wo)man on the right place' die ze zag bij ingenieursselectiebureau Alprocor - dat de KernTalentenmethode hanteert en waarvan CoreTalents een spin-off is - volgde ze zelf de opleiding tot Erkend Analist. Ze vertelt: 

"Tijdens deze opleiding ontdekte ik mijn eigen KernTalenten wat me aanzette tot de oprichting van mijn eigen bedrijf. Als kind zei ik al altijd dat ik ondernemer wilde worden, maar mijn ouders en man gaven me jarenlang de ‘goede raad’ om te kiezen voor zekerheid en een vast contract. Ik gooide die hele zekerheid van vast dienstverband evenwel overboord en stapte met een flinke dosis zelfvertrouwen en vol overtuiging in het ondernemerschap. 

Elke medewerker wordt aangeworven op basis van hun KernTalenten. Mijn werknemers kennen elkaars sterke KernTalenten en dat is DE grootste surplus in ons team en voor de groei van mijn firma Solut, die oplossingen biedt met Passie for HR."

 
 
 

Monique Loo is zelfstandig ondernemer die in veelkleurige rollen haar ervaringen als bedrijfsarts, coach, trainer, KernTalentenanalist, supervisor en intervisiebegeleider inzet.

 

"Ik doe dit ten gunste van mijn cliënten die met mij de interactie opzoeken omdat ze (vaak) op zoek zijn naar hoe ze ‘beter’ in hun eigen vel kunnen zitten en slimmer de combinatie maken tussen wat zij nodig en te bieden hebben, en wat de (werk)omgeving nodig en te bieden heeft. Uiteindelijk gaat het om een leven lang ontwikkelen van mensen in en met hun omgeving, van alle leeftijden in alle levensfasen, wat mij betreft ongehinderd door formele pensioenen etc.

Daardoor is mijn rol niet de standaard-dokter-in-de-spreekkamer meer. Ik ben al niet meer als ‘verzuimdokter’ in de spreekkamer actief sedert 2000. Ik hou daarentegen juist ‘open spreekuren’ en het gaat daarbij steeds om ‘positieve inzetbaarheid’, niet om het wegwerken van verzuim.

Deze voorbeelden van inzichten van werkende mensen door het gebruik van de KernTalentenmethode deel ik graag:

  • Je mag heel erg van mensen houden en hen plezier willen doen, terwijl je toch ‘stuk’ kunt lopen op hen te moeten verzorgen. (Verpleegkundige worden in verzorgende taken is dan niet de beste job.)
  • Je kunt zeker wel ‘dominant’ willen zijn en gaan voor winst en impact en toch daarnaast, net zo goed verlies accepteren. (Waar een team niet snapte dat een dominante baas toch echt wel ook verlies kon incasseren, en dat dit niet een spel van hem was.)
  • Je kunt zeker wel genieten en energie krijgen van actief, al dan niet gestructureerd, werken in een team, en toch gek gillend weglopen van het passief socializen en small talken. (In een team waar enkele teamleden nooit thuis gaven als het om socializen ging, terwijl ze in teamverband actief steeds klaar stonden en straalden.)
  • Je kunt echt wel én van alles wat willen weten, en tegelijkertijd ook behoefte voelen om je echt te verdiepen in één onderwerp. (Bij een professional die dacht dat er iets met hem mis was omdat hij beide wilde, maar vond - net als zijn omgeving - dat hij een keuze moest maken omdat het niet samen zou kunnen gaan.)

Deze inzichten zijn met de standaard testen (de op Jung gebaseerde polariserende lijnen) lastig te combineren. Ze zetten mensen immers vaak op het verkeerde been en leiden er soms toe dat werkenden hun sterke KernTalenten ‘daarom’ dan maar uitsloten. Of dat ze hun kleine KernTalenten ‘verplicht’ toepasten. Onbewust, want ze kenden hun KernTalenten toen nog niet.

De genoemde inzichten leidden er bij de betrokken cliënten toe dat zij een gezondere weg vonden om zichzelf te ontplooien en ontwikkelen. Zij snappen nu op welke punten eerdere begeleiding of werkaanpassing niet voldoende was of juist averechts werkte, en kunnen nu zelf en met de (werk)omgeving gezondere keuzes maken, ook voor de toekomst: fluitend weer in werk."

 
 
 

Opleiding tot Erkend Analist of tot KernTalententolk?

 

De openbare tiendaagse opleiding tot Erkend Analist spreidt zich uit over ca. 9 maanden maanden en wordt telkens in het voor- en najaar georganiseerd. Eens geslaagd voorzien we na 3 en na 6 maanden een nazorgdag die in de prijs is inbegrepen.

De besloten cursus tot KernTalententolk beslaat 5 dagen: 4 les dagen (waarvan 3 theorie en 1 practicum) en 1 coachingdag binnen uw eigen organisatie.

In Antwerpen (BE) en in Nederland zijn onze opleidingen, cursussen, masterclasses, nazorgdagen en verdiepingsdagen in het Nederlands.

In Brussel (BE) zijn opleiding en vervolgdagen in het Frans.

 

Wist je al dat een analyse in vier talen kan? Vragenlijst en rapporten zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.