Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Artikels & Blog

 

Gouden kooi of werkplezier ?

Ken jij ze ook? Mensen die in een job zitten waarin ze niet gelukkig zijn of waarmee ze weinig vreugde beleven?

Mogelijk is het de fameuze gouden kooi die hen gevangen houdt: ...

KernTalenten wint snel terrein in Nederland

Verslag over het event met Prof. Dr. em. Dick Swaab door Martin van Rooij

Aparte Nederlandse BV opgericht.

In korte tijd wist Danielle Krekels met haar KernTalenten-methode haar geboortegrond Vlaanderen te veroveren. Ook in ons land onderschrijven steeds meer mensen het nut en de werking van deze methode. Inmiddels zijn in ons land zo’n vijftig gecertificeerde analisten actief. Reden om een Nederlandse BV op te richten en een feestelijke bijeenkomst te houden, die door emeritus hoogleraar Dick Swaab luister werd bijgezet met een boeiend verhaal en een belangwekkend advies: "We hebben tachtig procent van onze intelligentie te danken aan onze ouders. Kies ze dus zorgvuldig." ...

Waarom ik geen goeroe wil zijn !

Afgelopen weken heb ik nogal wat levensvragen gekregen als reactie op enkele optredens in de media. Voor mij voelt dit alsof ik een goeroe zou zijn die de wijsheid in pacht heeft. Maar dat is niet zo. Al is de KernTalentenmethode een schitterend instrument tot complete zelfkennis, ik heb die kennis niet zonder een gedegen analyse. En iedereen kan leren hoe je dat precies doet, zo’n correcte en complete KernTalentenanalyse.

Wat ik wél wil zijn, is...

Waarom ik geen goeroe wil zijn

Evaluatiegesprekken moeten anders - Kanaal Z

Op het werk ben je het productiefst als je in je “flow” bent, zei Danielle Krekels van CoreTalents onlangs in Z-expert. Dat zou volgens haar centraal moeten staan in de jaarlijkse evaluatiegesprekken. Bekijk het interview hier.   Kanaal