Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Waarom een KernTalententolk?

 

Een 3-daagse training tot KernTalententolk bedenken…

is een kwestie van inzicht, inzicht in de talloze voordelen van een KernTalentenanalyse.

 

Onze gloednieuwe ‘KernTalenten - Train de Tolk’ werd bedacht door coach en HR manager William Lievers, een van onze meest ervaren analisten in Nederland en binnenkort gecertificeerd KernTalententrainer.

 

KernTalententrainer William Lievers

William heeft de gave om goed in te schatten hoe cliënten het maximum uit hun KernTalentenanalyse kunnen halen.

William en al onze andere analisten kennen de impact van hoe het voelt om ‘plots’ helemaal te weten wie je bent. Ze kennen de verrassing om op papier te zien hoe je in elkaar zit en hoe je unieke KernTalentenprofiel je keuzes en gedrag verklaren. Zij begrijpen hoe het is om direct aan de slag te willen gaan met al je sterke KernTalenten en de kleintjes te laten voor wat ze zijn.

 

De ontdekking van de KernTalenten

Voor mij, als ontdekker van de KernTalenten in 1989, zijn de voordelen en de praktische toepassingen van een professionele analyse zo klaar als een klontje, na 12.000 mensen bij te staan voor selectie, studiekeuze en loopbaanbegeleiding.

Ik bouwde mijn kennis van de KernTalentenmethode echter stapje voor stapje op. Mijn idee dat een kind niet creatief WORDT door met Lego te spelen, maar graag met Lego speelt omdat het al creatief IS, mondde uit in het checken en dubbelchecken van kinderspel en volwassen gedrag op duizenden ingenieurs en wetenschappers in het kader van hun tewerkstelling. Zo kreeg ik langzaamaan grip op de grondbeginselen van wat later de KernTalentenmethode zou worden, en zag ik dankzij hun verhalen de voor- en nadelen van sterke, halve en kleine KernTalenten in welbepaalde situaties.

Na het verschijnen van m’n 1e eerste boek hierover in 2004 volgden nog eens duizenden analyses op niet-ingenieurs en niet-wetenschappers, wat de laatste details voor de KernTalenten die bij ingenieurs eerder zelden voorkomen (zoals de drie KernTalenten die in de cluster ‘naar buiten treden’ zitten: informatieoverdracht, overtuigen & verkopen en show & entertainment) helder maakte.

Ik zag dus mondjesmaat in hoe de combinaties van al je sterke, halve en kleine KernTalenten zo’n kracht hebben op alles wat je doet, wilt en kan zijn.

 

Onze Erkende KernTalentenanalisten

Onze Erkende Analisten leren de omzetting van kinderspel naar KernTalenten via een geheime rationale in slechts 8 dagen. Inclusief wat al die KernTalenten in hun basiscombinaties - 94 miljard mogelijkheden - kunnen betekenen. Het zijn intensieve opleidingsdagen die naar de kunst leiden om iemands KernTalenten correct te bepalen én te interpreteren voor duurzame, positieve keuzes.

Een analist leert in de eerste plaats zuiver analyseren. Dat betekent het effectieve speelgoed, sport en spel, activiteiten, spelletjes, bezigheden en interesses (= ‘leukertjes’, een zelfbedacht woord om deze verzameling kort te beschrijven) die iemand als kind NA vier jaar en VOOR de puberteit graag deed, correct interpreteren. Neen, een leukertje leidt niet 1-op-1 naar wat je denkt dat het is. ‘Autootjes’ heeft zelden iets met creativiteit te maken en ‘boeken lezen’ gaat niet over ‘intelligentie’. Intelligentie bleek zelfs geen KernTalent, wel een rode draad door het ontwikkelingspotentieel van al je KernTalenten heen.

Onze analistenopleiding is - we moeten er eerlijk in zijn - veeleisend. Maar we weigeren om te spelen met jouw toekomst, en een KernTalentenanalyse is nu eenmaal geen kinderspel.

 

23 KernTalenten

Er zijn 23 KernTalenten met elk ongeveer 5 à 10 inhoudelijke elementen. Dat zijn al jouw ‘ingrediënten’ waar je mee aan de slag kan, in alle soorten combinaties. Onze 23 KernTalenten werden uiteindelijk gegroepeerd in 8 clusters rond één thema, zoals creativiteit, empathie, sociabiliteit, naar buiten treden, etc. Elke component, elk KernTalent en elke cluster beïnvloeden elkaar.

Eens je KernTalentenprofiel bepaald, kijkt je analist tijdens het diepte-interview naar welke KernTalenten al hoever zijn ontwikkeld en welke nog latent aanwezig zijn. Dat maakt dat je echt snapt waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Op jonge leeftijd heb je nog maar een fragmentarisch zicht op jezelf. En dat inzicht krijg je vaak door wat anderen over jou zeggen, wat onze cultuur en maatschappij vindt dat jij moet zijn en wat je in jezelf herkent. Pas na of rond je 40-45 jaar komen al die puzzelstukjes samen en wordt het complete beeld zichtbaar. Wat verklaart waarom zoveel mensen op die leeftijd, de midlife crisis, soms ‘gekke dingen’ beginnen doen. Ze willen de tweede helft van hun leven besteden volgens hun eigen inzichten, keuzes, talenten enzovoort. En gelijk hebben ze! Op voorwaarde dat ze dan wel ALLE puzzelstukken meenemen.

Een analist kijkt ook naar je cultuur en opvoeding, de kansen die je (niet) kreeg, je levensgebeurtenissen enzovoort om het plaatje compleet te maken. Zo krijg jij zicht op je drijfveren en, zeer belangrijk: je energiegevers en -vreters.

 

Een KernTalentenanalyse

Een KernTalentenanalyse kan niet rap-rap gebeuren. Ze is arbeidsintensief en dus komt ze met een tarief, dat gelukkig heel laag is in vergelijking met wat je laatste nieuwe smartphone kost die 2-3 jaar meegaat. Het is alleszins de beste investering die je ooit kan doen, want je neemt de resultaten je hele leven lang mee.

Zo was de beroemde universiteitsprofessor en neurowetenschapper Prof. Dr. Dick Swaab, oprichter van het Herseninstituut in Amsterdam en auteur van internationale bestsellers als ‘Het Creatieve Brein, hoe mens en wereld elkaar maken’ en ‘Wij zijn ons brein”, ronduit sprakeloos toen ik hem in februari 2017 analyseerde. Ik vertelde hem immers hoe hij in elkaar zit, wat hij graag en minder graag doet en zelfs op welke onderdelen van zijn boeken hij meer of minder moeite of plezier had gehad. Op basis van zijn kinderspel, jawel - terwijl Professor Swaab op dat moment 72 jaar oud was!

Met één KernTalentenanalyse kan je inderdaad je leven lang voort, en via onze plezierige vragenlijst tijdens de analyse bij een Erkend Analist krijg je zicht op al je wortels. De positieve energie om er inderdaad ook iets leuks mee te doen, krijg je er gratis bij!

Het overgrote deel van onze 300 analisten werkt als HR-professional, psycholoog of therapeut, loopbaanbegeleider of coach. Helaas hebben ze niet allemaal de kans om hun cliënten op elk moment te helpen bij het maken van concrete keuzes op alle vlakken in hun leven. Precies dié lacune wordt nu opgevuld door de KernTalententolk!

 

Erkende KernTalententolk

Onze Erkende KernTalententolk wil en kan met de resultaten van een professionele KernTalentenanalyse aan de slag.

Onze KernTalententolk leert alle KernTalenten met hun componenten, zowel apart als in hun clusters én zelfs de combinaties op al deze niveaus. Praktisch toegepast, niet als alleen maar theoretische mogelijkheden.

Op elk moment van keuzes, twijfels, beslissingen of andere belangrijke momenten in je leven, staan onze KernTalententolken voor je klaar om je dat essentiële steuntje - of soms zelfs duwtje - in de rug te bieden.

Dertig jaar lang heb ik met m’n collega’s ingenieurs en wetenschappers geselecteerd voor onze klanten. Onze kandidaten gaven ons selectiebureau Alprocor in een onafhankelijke enquête van Federgon tussen 2009 en 2011 een gecumuleerde tevredenheidsscore van 96%. 96%! (Het gemiddelde van de ruim honderd selectiebureaus was 66%.) Omdat we de mens altijd voorop stellen.

In deze tijden van war on talent is de KernTalentenkennis cruciaal, want het is een game changer die je OOK zicht geeft op de toekomst: wie kan je zijn: morgen, volgend jaar, over 10 ? Welke competenties moet je daarvoor ontwikkelen? Heb je er de ingrediënten voor in huis? Over welke keuze zal ik over 25 jaar nog blij zijn? Onze Erkende Analisten én binnenkort ook onze KernTalententolken geven je hierop antwoord. Zo sta je naast iemand die je door en door kent, en die je met complete kennis van zaken: jouw karakter, jouw talenten en jouw motivatie wil bijstaan op belangrijke (keuze)momenten.

 

Spreekt het je aan om zelf KernTalententolk te worden? Kijk dan eventjes hier: https://www.coretalents.eu/nl/opleidingen/kerntalententolk

 
Word KernTalententolk