Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Nature or Nurture - een eigenzinnige blik

 

Weet je wat een van de grootste verschillen is van het werken met KernTalenten tegenover andere methodes? We werken niet vanuit problemen of stoornissen én dragen meteen bij aan een verklaring van je gedrag.

Of je al dan niet veilig gehecht bent, niets of veel hebt meegemaakt (m.u.v. een heel ernstig, DNA-veranderend Trauma), al dan niet hoogbegaafd of HSP bent, hoog- of laagopgeleid, in therapie voor een hogere levenskwaliteit, streng of vrij opgevoed, de oudste of middelste of jongste in het gezin, van rijke of arme komaf … Een KernTalentenanalyse legt de daaronder liggende, diepere laag van JE EIGEN AUTHENTIEKE ZELF bloot.

Ze toont het resultaat van het samenspel van je DNA, en de ontwikkeling van je hersenstructuren in de vroegste levensfases, en felle emotionele gebeurtenissen in je vroegere kinderjaren die als het ware in je hersenen zijn geëtst, en de door je ouders of opvoeders met de paplepel ingegeven normen en waarden, en de cultuur waarin je opgroeide, en zoveel andere belangrijke zaken die je maken tot wie je bent en … nog zult zijn.

Een analist leert verder, breder en dieper te kijken, en legt niet automatisch de oorzaak bij de buitenwereld of je levensgebeurtenissen van wie en hoe jij bent (geworden). Een analist toont dat wie je vandaag bent, hoe je denkt en voelt, en wat je wilt, OOK een gevolg is van hoe jouw ‘vaste elementen’ invloed hadden én hebben op hoe jij omgaat met wat er allemaal gebeurt. Denken dat je ‘ik’ geen rol speelt in wat jij denkt, voelt, doet en laat, is inderdaad veel te beperkt en dat draait je een rad voor ogen. Alles is immers NIET alleen de schuld van je omgeving; je eigen ik heeft echt wel een serieuze vinger in de pap.

Wilt dat zeggen dat je nooit verandert? Ah neen, want dat doe je juist wel. Maar beseffen dat je ook een (groot) stuk van wie je bent NIET kunt veranderen, helpt je de juiste veldslagen te kiezen om je oorlog te winnen. Als je een meter vijftig hoog bent, is het een beetje idioot te dromen van de wereldkampioenschappen hoogspringen. Maar het is niet omdat je twee meter groot bent dat je hoogspringer moét worden.

Kan je dan niet alles worden wat je wilt? Euh, als je alle fysieke, psychische en intellectuele eigenschappen bezit wel, ja. Maar een betere vraag is: is dat wenselijk? Moét je alles kunnen worden wat je wilt? Belangrijker nog: dat ‘willen’, is dat wel altijd wat JIJ echt wilt, of speelt de wens van je omgeving mee? Ik nodig je uit daar eens bij stil te staan ...

‘Change’ is een echte hype en wellicht ken je deze boutade al: "iedereen wilt verandering, maar niemand wilt veranderen". Het hele debat begint eigenlijk met wat je precies bedoelt met ‘veranderen’. Ik verander elke dag. Voor sommige dingen is dat maar goed ook; ik word bijvoorbeeld een beetje milder. Maar voor andere dingen kan ik er niet altijd mee lachen (er hoeft geen tekeningetje bij).

Veranderen is bij wijze van spreken morgen anders zijn dan vandaag. Zijn? Of doen? Of denken? Of willen? Of …?

De kleur van je ogen veranderen zal je met alle oefening, wilskracht en goede wil van de wereld niet lukken zonder een prothese of een gekleurde lens. Toch denken veel mensen dat je met wilskracht jezelf fundamenteel kunt veranderen. Helaas: er is zoiets als karakter, persoonlijkheid, natuur, aard … Elementen in onszelf die zoniet onwrikbaar, dan toch bijzonder moeilijk te veranderen zijn. De hersenwetenschappen geven daar inzichten in: het is het samenspel van ons DNA met onze genen (!) en de omgeving die ons maken. Niet de omgeving alleen.  

Drie prachtboeken die dit helder én wetenschappelijk verantwoord illustreren, zijn deze:

- ‘Stiekeme Signalen’ (Subliminal: How YourUnconscious Mind Rules Your Behavior) van Leonard Mlodinov - ja, de natuurkundige die met Stephen Hawking werkte en scenario’s schreef voor ‘Star Trek, the next generation’, en

- ‘Het gewelddadige brein’ van Adrian Raine.

- 'Ons creatieve brein' van Dick Swaab.

Deze boeken bieden een prachtig en compleet zicht op onze bouwstenen als individu. Inclusief een zicht op die stukjes die wel veranderbaar zijn, en de stukjes die dat niet of nauwelijks zijn.

Kortom: het is nooit een kwestie van nature OF nurture, wel altijd van nature ÉN nurture. Wat betekent dat er dus wel degelijk ook ‘nature’ is. En het is net dié laag die we met een KernTalentenanalyse bloot leggen.

Voor al je volgende stappen (studiekeuze, beroeps- en jobkeuzes, burn-outpreventie, coaching, loopbaanbegeleiding, promoties enzovoort) draperen we daar bovenop je nurture-lagen. Resultaat: een heel fijnmazig net waarmee en waarop jij verder kunt, als jouw hoogstpersoonlijke en bijzonder stevige én veerkrachtige ondergrond; je trampoline voor een duurzaam positief en zinvol leven.

 

Zin om meer blogs te lezen? Check dan zeker onze nieuwspagina.

 
Nature or nurture - een eigenzinnige blik