Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

HR: kampioen voor duurzame positieve inzetbaarheid!

 
 

 

HR-mensen kunnen een gigantische rol spelen in het professionele leven en lijden van hun collega-medewerkers.

Geloof me vrij: de meesten denken graag en intensief na over hun rol en willen nog het liefst het allerbeste voor iedereen. Voor de organisatie van hun eigen afdeling, voor het aanwerven en begeleiden van werknemers, voor het terugdringen van burn out en negatieve stress, voor het verhogen van de productiviteit, voor het verlagen van absenteïsme, voor werkbaar werk, voor een optimaal verloningspakket enzovoort. Talloze instrumenten staan hen daarvoor ter beschikking. Het ene al wat vollediger, plezieriger, duurzamer en betrouwbaarder dan het andere, uiteraard.  

Maar een HR -medewerker is geen duizendpotige expert, al zouden we dat wel willen.

Een HR-medewerker, manager of directeur is geen specialist in alles, en dat kan - hoeft - ook niet. Net als in elke andere afdeling zijn er bij HR mensen die eerder in de diepte willen kijken, en anderen die juist een bredere blik houden. Zijn er die meer rekening houden met mensen dan met cijfers, en anderen bij wie precies het omgekeerde geldt. Zijn er die liever nieuwe dingen uitproberen en op de kar van een innovatieve aanpak springen, en anderen die veiligheidshalve de begaande paden bewandelen. Zijn er die dolgraag samenwerken en anderen die liefst in hun eentje gefocust doorwerken. En vind je alle mengvormen …

Hoe krijg je dan wat jij van hen verwacht? Mijn vader zaliger zei altijd: ‘doe je mond open, anderen kunnen niet rieken wat jij wilt.’

Dus: zeg hen wat jij nodig hebt, wat jij belangrijk vindt om optimaal te kunnen ‘mee-werken’.

Vertrouw hen toe welke aanpak bij jou de beste vruchten afwerpt. Vertel ze wat jouw ogen doet blinken. Lijst op wat je talenten zijn en welke taken je het meest aanspreken. Biecht op wat je van hen verwacht. Ken ze in jouw toekomstdromen. Geef aan welke opleidingen je wil volgen. Ga bij hen te rade als er dingen mislopen …

HR-medewerkers werden gevormd om al deze zaken op te nemen en het beste voor hun organisatie uit te zoeken op menselijk vlak - dus ook voor jou.

Speel die voor hen cruciale sparring partner rol en geef HR de kans jouw kampioen voor duurzame en positieve inzetbaarheid te zijn.

 

NB: Voor het in kaart brengen van zowel je karakter + talenten + motivatie, bevelen we graag de KernTalentenmethode aan.

Meer en meer organisaties (h)erkennen de positieve kracht van een levenslang bruikbare, genuanceerde en professionele KernTalentenanalyse als duurzame basis, vanaf aanwerving tot uitdiensttreding - kijk even op www.coretalents.be. (Hoed je voor namaak: een KernTalentenanalyse is geen kinderspel. Wij spelen niet met de toekomst van mensen! Alleen Erkende Analisten kennen de 23 KernTalenten met hun respectieve componenten en kunnen jouw unieke profiel uit 94 miljard mogelijkheden detecteren en alle elementen ervan correct combineren.)