Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Artikels & Blog

 

Een KernTalentenanalyse via Skype of Zoom of …?

Tuurlijk, en dat is zelfs goed te doen!  Ook al verliezen we een stukje fysiek contact - wat jammer is maar geen ramp - en zien we niet meer alles van je lichaamstaal.

 

KernTalentenanalisten worden immers getraind om goed naar jou te luisteren. Ze zoeken geen bevestiging van wat zij denken, maar willen begrijpen wat jij echt bedoelt. Daarvoor zetten ze, gek genoeg, onze theorie en wat ze zelf denken, vinden en voelen in eerste instantie eventjes opzij. Want er zijn wel 23 verschillende ‘rationales’ die hen helpen jouw KernTalenten exact te bepalen, dus tijdens jullie gesprek telt alleen wat jij vertelt.

KernTalentenanalyse online via Skype of Zoom

Heb jij 7, 4 of 12 KernTalenten?

Het valt me vaak op dat cliënten die hun KernTalentenanalyse kregen, vergelijken met anderen: ‘Ik heb 7 KernTalenten, en jij?’ alsof een groter aantal sterke KernTalenten je meer waard zou maken.

Niets is evenwel minder waar ...

7, 14 of 21 KernTalenten

Mijn droom en de verwezenlijking ervan

Mijn droom en de weg ernaartoe beschrijven?

Oei, dat is niet evident, want hij is eigenlijk onmogelijk, die droom van mij, zeker tijdens mijn eigen leven.

 

Ik droom

Mijn droom

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men. Ja, zelfs de oude Grieken waren er al naar op zoek: ‘ken jezelf’ stond er boven de toegangspoort van de Apollotempel in Delphi. Hun orakel gaf een mysterieuze hint, ontsproten uit bijvoorbeeld de rook van een verbrande kip, waarmee diegene die de offerande bracht het maar moest doen. De interpretatie lag in de handen van de ontvanger, dus je kunt je wel indenken dat ‘de wens als vader van de gedachte’ vrij spel had.

 

Gelukkig kunnen we vandaag een ernstig, genuanceerd en volledig antwoord geven op wie je écht bent.

Je kan ervoor kiezen om via persoonlijkheidstesten en/of assessments op basis van wat je tot nu deed te horen hoe je nu in het leven staat. Of je kunt via een KernTalentenanalyse inzicht krijgen in zowel je karakter, je potentieel als je motivatie. Om duurzaam positieve keuzes te maken voor vandaag, volgend jaar en over twintig jaar.

 

Maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Een prachtige Terugkomdag op 18 dec. 2019 met meer dan 100 analisten

De jaarlijkse TerugkomDaK (DaK voor Danielle Krekels, de ontdekker van de KernTalenten) van onze intussen 330 Erkende KernTalentenanalisten en -Tolken is altijd een feest. 

Dit jaar telde hij ruim 120 deelnemers en de sfeer was weer geweldig!

Prof. dr. Dirk Buyens van de Vlerick Management School was onze keynote speaker. Hij bracht een wervelende speech rond Personal Branding. Het gelach was niet van de lucht en tegelijk stak iedereen er heel veel van op.
 

Een korte impressie

Diversiteit brengt tonnen méér geld op!

De bollebozen van McKinsey bewezen ruim 10 jaar geleden al dat je door meer diversiteit in je bedrijf significant hogere winsten boekt dan bedrijven die ‘uniform’ blijven - lees: vooral blank, autochtoon en mannelijk ...

Diversiteit

1 november

Een speciale gedenkdag

Allerheiligen

 
KernTalentenanalyse online via Skype of Zoom