Naar overzicht
w

Lees ook Studiekeuzebegeleiding: voor wie en waarom?

Samen met jouw persoonlijke Coretalents-analist maak jij zichtbaar en concreet waar jij van nature uit ‘goesting’ voor hebt en zult hebben, wat bij jou past en zal passen, en wat jouw talenten zijn: wat je zult kunnen mits opleiding en/of oefening.

Een juiste studiekeuze maak je op basis van wie JIJ bent, niet op wat anderen DENKEN wie jij bent, en zelfs niet op wie jij denkt dat je zou moeten zijn.

Als je wil worden wie je bent, kies je best een studie waar jij zowel de persoonlijkheid, als het potentieel en de intrinsieke motivatie voor hebt.

Via een kerntalentenanalyse komt dit alles naar boven, zélfs als jij dat nog niet allemaal van jezelf weet.

Je krijgt ‘taal’ om te beschrijven wie je bent en wat je wilt, wat je drijf en wat je energie geeft, nu en later. En om te verwoorden wat je zal uitputten of zal tegenstaan.

Kortom: om te helpen worden wie je bent via juiste, positief duurzame keuzes - zoals een passende studiekeuze.

Ontdek het samenspel van al jouw kerntalenten

Via de kerntalentenanalyse ontdek je jouw sterke, halve en kleine kerntalenten.

Je hebt er sowieso 23 die allemaal op elkaar inspelen.

Een sterk, half of klein KernTalent heeft op zichzelf geen positieve of negatieve betekenis, die verkrijgt ze pas door de context (stel je een crisismanager die een faillissement moet afwenden voor met veel empathie! Of een verpleegkundige die het niet leuk vindt om mensen te verzorgen).

Wat houdt een kerntalentenanalyse precies in?

Jouw favoriet kinderspel is de sleutel tot het ontdekken van al je kerntalenten. Het gaat bij jouw kerntalentenanalyse niét om tennistalent, wiskundetalent, tekentalent, muziektalent of iets anders. Het gaat om radicaal andere dingen dan dat wat jij blijkbaar goed kunt.

Wij achterhalen wat er al allemaal van kindsbeen af in jou zit. We doen dat door te kijken hoe graag je tenniste en hoe (graag) je tekende, en wat je las, en of je van voetballen hield, en wat je met je Lego’s maakte en hoe je met poppen speelde - of juist niet.

Elk kind vindt meerdere dingen leuk. Alles wat JIJ leuk vond, leidt ons naar al jouw kerntalenten, want zij leggen je wortels bloot. De originele JIJ onder de dikke laag van je opvoeding, cultuur, scholing enzovoort.

Nature en nurture

Natuurlijk hebben je ouders en je omgeving een gigantische invloed op hoé je je kerntalenten ontwikkelt, maar veel minder op wélke je allemaal hebt. Anders zouden alle kinderen uit hetzelfde gezin van hetzelfde geslacht dezelfde kerntalenten hebben - zelfde ouders, cultuur, geslacht, speelgoed etc. - en dat is absoluut niet het geval, dat zie je zelf ook wel.

Het samenspel van je DNA, je vroege hersenontwikkeling in de baarmoeder onder invloed van deze fysicochemische omgeving, je eerste levensjaren waarin de hersengebieden en structuren verder ontwikkelen onder invloed van je omgeving (cultuur, opvoeding, geslacht, socio-economische situatie, overtuigingen enzovoort) én je ‘eigen’ voorgeschiedenis als embryo, foetus en baby - tot ongeveer vier jaar is de basis van jouw kerntalenten.

Die kerntalenten blijven stabiel voor de rest van je leven. Natuurlijk ontwikkel, groei en verander je verder doorheen je leven, dit gebeurt altijd op basis van die basisstructuur en de invloed van alles wat je meemaakt

‘Mens en wereld maken elkaar’, om het even met de wereldberoemde Nederlandse hersenwetenschapper prof. dr. Dick Swaab te zeggen.

Hij toont aan hoe 80% van onze talenten al vast liggen bij de geboorte en hoe psychische kwetsbaarheden al besloten liggen in ons DNA en de belangrijkste vroeg ontwikkelde hersenstructuren.

De Coretalents-vragenlijst

Jouw analist stuurt je een link naar de Coretalents online vragenlijst die je thuis mag invullen. Dat is en plezierige vragenlijst. Je hoeft bijvoorbeeld nooit zelf in te schatten of je iets goed kon, en je hoeft ook niet te kiezen tussen de pest en de cholera. Je duidt gewoon aan hoe graag je het spel dat er staat deed. Van mega graag tot helemaal niet graag. Of je hebt het nooit gedaan, dat kan en mag ook. Daarbij is het totaal onbelangrijk of je dat ook goed kon. Niks oordeel, dus!

Eens ingevuld, vraagt onze analist je in een persoonlijk en prettig gesprek om er wat meer over te vertellen.

Uit dit gesprek op basis van onze vragenlijst met 130 ‘leukertjes’ (= alles wat je als kind voor de puberteit leuk kan hebben gevonden qua spelletjes, speelgoed, sport & spel, interesses, activiteiten, bezigheden enzovoort) distilleert jouw analist jouw hoogstpersoonlijke Coretalents-profiel.

Jouw analist vertelt je dan natuurlijk ook welke kerntalenten je sterk, half en klein hebt, en geeft je voorbeelden van hoe kerntalenten samen komen en elkaar versterken, verzwakken of soms zelfs tegenspreken. Dat verklaart heel wat dingen die je al hebt meegemaakt en waar je soms misschien mee worstelt.

In de meeste kerntalenten herken je jezelf al snel, maar sommige elementen van kerntalenten zijn voor je 25e nog niet zo zichtbaar omdat je prefrontale cortex (de ‘cockpit’ van je brein om te plannen, gevolgen van beslissingen of gedrag in te schatten enzovoort) pas dan ongeveer rijp is. Los daarvan worden er nogal eens sluimerende kerntalenten naar boven gehaald die op het eerste zicht een verrassing lijken te zijn, maar na een tijdje toch helder worden.

Tijdens de laatste fase van een echte kerntalentenanalyse, het gestructureerd diepte-interview, krijgen we samen zicht op de ontwikkeling van je kerntalenten. Welke competenties heb je intussen al verworven? Welke kansen kreeg je al om te worden wie je bent? Je Coretalents-profiel krijt hiermee ‘vlees en bloed’ waardoor het geen zuiver theoretisch verhaal blijft.

Na je analyse krijg je een verslag toegestuurd. Zo kun je tijdens je analyse ongestoord luisteren en heb je meteen een levenslang kompas in handen dat je op moment in je leven kunt raadplegen.

Tenslotte reikt jouw Coretalents-analist je onze slimme studiekeuzetool aan om te doen waarvoor je kwam: een passende studiekeuze maken.

Sommigen kunnen nadien alleen verder met deze tool en hun kerntalentenanalyseverslag, anderen vinden het prettig om wat ze hebben gevonden nog even met hun Coretalents-expert te bespreken.

Aan jou de keuze!

Veel of weinig sterke kerntalenten?

Hoeveel sterke of halve of kleine kerntalenten je hebt is compleet onbelangrijk. Wat telt, is welke dat precies zijn.

Want jij bent een persoon uit één stuk! We verbinden dus al jouw kerntalenten met elkaar: de kleine, de halve en de sterke. Het is inderdaad pas het gehele samenspel van al jouw waardes op alle 23 kerntalenten, dat een nauwkeurig, compleet en gedetailleerd beeld geeft van wat er allemaal in jou zit! (Zelfs wat er nog verborgen ligt onder die dikke lagen van opvoeding, cultuur, verwachtingen, opleiding, levensgebeurtenissen enzovoort, die ongewild op jouw oorspronkelijke ‘ik’ zijn terecht gekomen.)

Wist je dat we zomaar eventjes vier (!) soorten creativiteit ontdekken?

En twee soorten teamplay?

En verschillende vormen van rationaliteit?

En drie soorten empathie?

Enzovoort.

Wat je in huis hebt en hoe je daarmee aan de slag gaat, is wat jou gelukkig kan maken.

Zegt jouw analist direct na je kerntalentenanalyse wat je moet kiezen?

Neen. Want niemand kent àlle studierichtingen ter wereld en nog minder hoe en waar die tot welke beroepen en jobs kunnen leiden.

Wat jouw Coretalents-analist wel doet, is jouw onze unieke, zelfontwikkelde en slimme studiekeuzetool meegeven waarmee je thuis aan de slag kunt. Of die je in het kantoor van je analist toepast, dat kan ook.

Onze studiekeuzetool

Na je analyse krijg je dus een speciaal hiervoor ontwikkelde opdracht mee.

Daarmee pik je uit de gigantische waaier van duizenden studiemogelijkheden gemakkelijk die 3-5 opleidingen die prima bij je passen.

Vervolgens vergelijk je die, alleen of samen met je Coretalents-analist, met je complete Coretalents-profiel en beantwoord je deze vragen:

- Kan ik er minstens 70% van m’n sterke kerntalenten in kwijt?

- Moet ik niet teveel op m’n kleintjes inzetten?

- Wat kan ik tijdens m’n studies doen om op moeilijke momenten toch door te zetten?

Zodat jij met volle kennis van zaken dié studie kiest die het beste bij je past en … die voor je toekomst ook duurzaam positief blijkt.

Zodat jij met plezier gebruik maakt van alle goeds en alle sterktes die jij in je hebt: jouw sterke kerntalenten!

En je kleine kerntalenten?

Maak je daar maar niet teveel zorgen over.

Tijdens je studie kan het best zo zijn dat je soms zult zweten op taken die op je kleine kerntalenten zijn gebaseerd - en die dus niet goed bij je passen, waar je niet veel talent voor hebt en waar je geen zin in hebt.

Maar zolang jij weet waarvoor je het doet, is dat toch geen probleem?

Ook later zul je af en toe toch eens iets moeten doen dat minder bij je past, maar daar ga je niet van dood. Wel erg is het als je een studie, beroep of job kiest die continu op jouw kleine kerntalenten beroep doet. Dan beland je geheid in een burn-out!

Trouwens: taken die bij jouw kleine kerntalenten horen, worden vast en zeker met plezier door anderen ingevuld die er wél een sterk kerntalent voor hebben …

Je skills zijn je heden, je persoonlijkheid je toekomst!

Vind jouw Coretalents-analist

Meer lezen?