Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Boeken - Voordrachten en key notes - Awards

 
 

Danielle schreef drie boeken over KernTalenten. Haar derde is net verschenen.

Het derde boek: 'Krachtig met KernTalenten' is verschenen op 1 juni 2018 en bevat een twaalftal thema’s waarbij de KernTalentenanalyse een gigantische meerwaarde betekent: studiekeuze, onderwijs, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, stress en burn/bore-out, HR-beleid, leiderschap, coaching, enzovoort. 

Aan dit derde boek werkten inhoudelijk heel wat kleppers mee: Prof. Dr. Dick Swaab (hersenonderzoek), Prof. Dr. Elke Van Hoof (welzijn, HSP en stress), Jan Toye van Brouwerij Palm en Fonds Ga voor Geluk (ondernemer en suïcidepreventie bij jongeren), Prof. Dr. Dirk Buyens (HR-expert en decaan van de Vlerick Management School), ...

Het tweede boek: ‘Beken(d) Talent - ken je KernTalenten en maak de juiste keuzes voor je studies, je werk en je leven’ dateert van 2012 en kreeg een 5e druk in 2017.

Het bevat wat het werken met je sterke KernTalenten eigenlijk betekent aan de hand van de KernTalentenanalyse verhalen van 13 BV’s, waaronder prof. dr. Jean-Jacques Cassiman (vermaard DNA-professor), Goedele Liekens, Herman Brusselmans, Inge Vervotte, wijlen prof. dr.  Roger Blanpain, … en zelfs één BN: Paul De Leeuw in wiens show Danielle twee keer te gast was.

 

Het eerste boek ‘Speel je KernTalenten uit, kinderspeelgoed vertelt wie je bent’ dateert van 2004. Stukken eruit werden helaas misbruikt zonder serieuze kennis van zaken. Een KernTalentenanalyse is heel wat anders dan rap-rap een kunstje vertonen. Alleen als Erkend Analist weet je hoe en wat je precies moet en kan doen, en - even belangrijk - wat niet. Een Erkend analist speelt niet met de toekomst van mensen! De combinatie van alle 23 kleine, halve en sterke KernTalenten binnen en buiten hun eigen groepje, alsook van al hun componenten herkennen en vertalen naar de volwassenheid is geen kinderspel; er zijn zomaar eventjes 94 miljard mogelijke combinaties mogelijk (3²³).

Dit eerste boek inspireerde talloze goeroes op het vlak van talent en talent management. De inzichten die Danielle verwierf tijdens het interviewen van ruim 8.000 ingenieurs en wetenschappers gedurende 17 jaar, deelde ze in dit boek. Ze zijn nog altijd up to date en worden gretig gebruikt door HR-medewerkers, talent managers en andere professionals.

Tenslotte is de advertentietest die Danielle ontwikkelde en in datzelfde boek uitgebreid toelichtte, een succesvol instrument gebleken voor loopbaanbegeleiders, coaches, HR-professionals, enz.

 
 
 

Voordrachten en key note speeches

 

Danielle wordt gesmaakt als bevlogen en enthousiasmerende spreker

Ken je het ook? Je gaat naar een bijeenkomst en de spreker brengt niets nieuws, praat naast de kwestie of dreigt de toeschouwers te doen inslapen.

Uiteraard is dat niet wat je zoekt. Jij wilt op jouw conferentie, symposium of evenement een echt inspirerende en interessante spreker zonder open deuren in te trappen of oude wijn in nieuwe zakken te serveren. Een grappige appreciatie op het Mensa oktober weekend van 2017 was deze: 'Award winnares Danielle Krekels gaf een geweldig goede presentatie. Uniek: er liep niemand de zaal uit!'

Danielle verzorgt graag een voordracht over KernTalenten die toegespitst wordt op je doelgroep en thema. De voorbeelden en toepassingen klinken je genodigden als muziek in de oren en waardevolle inzichten brengt ze op een gloedvolle en enthousiaste, vaak grappige manier. Zodat iedereen er iets van opsteekt en heel positief aan jouw event terugdenkt.

Er valt zoveel te vertellen over de 94 miljard mogelijke combinaties van KernTalenten, en de diverse toepassingen zijn zo talrijk, dat elke speech anders is. Of het nu gaat over leiderschap, verkoop, strategie, innovatie, talenten, HR-beleid, onderwijs, stress en burn/bore out, hoogbegaafdheid, studiekeuze, …. Danielle kan putten uit ruim 12.000 analyses met diepte-interview die eindeloos inspiratie leveren om jouw onderwerp op een unieke manier te illustreren op een manier die iedereen boeit.

 
 

Awards

 

Mensa Fonds Award

Danielle won in november 2015 de Mensa Fonds Award in de categorie Werk in Nederland. Haar ontdekking en werk met de KernTalentenmethode blijkt een zeer grote meerwaarde voor hoogbegaafden.

Intussen is er belangstelling voor vanuit alle hoeken van de wereld, tot en met Nieuw-Zeeland toe!

 

Multi Multa Award

Danielle kreeg in februari 2017 de Multi Multa Award van de gelijknamige organisatie, omwille van haar onvermoeibare inzet rond de voor hen belangrijkste thema's: zinvol werk, sociale intelligentie en talentgedreven veerkracht die organisaties inspireert en teams en individuen en in beweging zet.

Ook werd vermeld dat Danielle getuigde van moed en leiderschap om mens en werkplek innoverend en duurzaam te verbinden.