Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Sylvia Van Loo

Sylvia Van Loo
KernTalentenanalyse
Loopbaanbegeleiding
Onderwijs
Studiekeuzebegeleiding
Brugge, België

Tijdens mijn 20-jarige onderwijservaring, voelde ik de nood bij vele jongeren voor een meer individuele aanpak in de ondersteuning van hun leerproblemen. Daarom verdiep(te) ik mij in onderliggende oorzaken van leerproblemen zoals hoogbegaafdheid, faalangst, hoogsensitiviteit, autisme, concentratiestoornissen… en startte vanuit dit perspectief mijn zelfstandige praktijk UIT-ZICHT in 2015 te Brugge.

Enerzijds ondersteun en coach ik op individuele basis jongeren en jongvolwassenen die leerproblemen ervaren waarbij de aangeboden hulp steeds wordt afgestemd op de noden van de jongere met zijn/haar capaciteiten en eventuele (leer)beperkingen. Samen met hen ga ik op zoek naar een meer efficiënte leerhouding zodat ze, met meer zelfkennis én een verhoogd zelfvertrouwen, hun studies zelfredzamer en gemotiveerder kunnen verderzetten. Ook ouders kunnen bij UIT-ZICHT terecht voor bijstand & advies wanneer het thuis moeilijk loopt. Samen trachten we moeilijke situaties anders te benaderen en de communicatie met de jongere te verbeteren. Naast individuele coaching voor jongeren en hun ouders, kan ook het onderwijzend personeel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders...) bij UIT-ZICHT terecht voor vormingen rond leerproblemen en zorgbeleid alsook voor loopbaancoaching. Tot slot geef ik ook graag infoavonden voor een breed publiek i.v.m. leren en leerproblemen bij jongeren.

De KernTalentenanalyse is een absolute meerwaarde en kan worden ingezet bij o.a. demotivatieproblemen, onderpresteren,  studiekeuzebegeleiding van jongeren en loopbaanbegeleiding van onderwijzend personeel. Vanuit een beter zelfinzicht kan de (oplossingsgerichte) begeleiding veel efficiënter & accurater worden ingezet.