Brengt karakter, talenten en motivatie in kaart

Hans Lips

Hans Lips
Coaching
Hoogbegaafdheid
KernTalentenanalyse
Vught, Nederland

Mijn persoonlijke voorstelling

Als gediplomeerd coach en gecertificeerd KernTalenten analist ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen in het bedrijfsleven.

Zolang als ik me kan herinneren heb ik altijd sterk de behoefte gehad om er voor iemand te mogen zijn. In combinatie met een gezonde nieuwsgierigheid naar wat een mens drijft en waar het hem brengt. Zoals motivatie, levensstijl, doel, dilemma’s en keuzes.

Ik houd van diepgang. Het moet/mag ergens over gaan. Vind het belangrijk om iemand bewust te maken van zijn/haar talenten. Te empoweren. En belangrijk om te beseffen: Vanzelfsprekendheden zijn talenten.

Veel van de bovengemiddeld intelligente of hoogbegaafde mensen zijn zich van hun gave bewust en lopen er niet graag mee te koop. In de wetenschap dat men door de buitenwereld, voornamelijk door onbegrip, snel een etiket krijgt opgeplakt. Slim zijn wordt soms ervaren als een opgave. Begrijpelijk maar tegelijkertijd ook heel jammer. Daar moet verandering in komen en als coach zet ik mij daar met veel passie voor in.

Werkwijze

We starten een traject met een uitgebreide KernTalenten analyse. Vervolgens werken we, vanuit een oplossingsgerichte en pragmatische aanpak, samen binnen een beperkt aantal sessies verder naar het gewenste doel toe. Daarbij staat het denken, voelen en doen centraal. Dat resulteert in een ruimer bewustzijn, een flinke stap voorwaarts en een sterker gevoel van grip en vertrouwen. Inclusief het vermogen om je eigen invloed en mogelijkheden beter te herkennen en actief te gebruiken. En dat maakt dat je zowel voor jezelf als voor je omgeving meer dan voldoende toe te voegen hebt.